Znani so zmagovalci in zmagovalke ustvarjalnega natečaja Do konca in naprej!


Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 127 prispevkov, od tega 61 literarnih del, 65 likovnih izdelkov in 1 video prispevek. Prispevke so poslali iz 34 različnih šol.

 

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali promotorka branja Tilka Jamnik, ilustrator Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar iz Knjižnice Domžale.

 

 

Najboljši prispevki 2. triletja:


Frida Bratuš: Pustolovski strip – Muha enodnevnica
6. r, OŠ Prule
mentorica Suzana Stojanović
likovni prispevek


Izak Plahuta Hušič: Mirko naredi mir
4. r, OŠ Marije Vere Kamnik
mentorica Vanja Hočevar
literarni prispevek


Lučka Jeraj: Metulj
6.r., OŠ Rodica
mentorica Alenka Brovč
literarni prispevek

 

 

Najboljši prispevki 3. triletja:


Jakob Maras: Zelenko – Borec za zeleni Planet
7. r, OŠ Center Novo mesto
mentorica Andreja Mervar
literarni prispevek


Hana Brezar: Mogoče sem v prejšnjem življenju živela v 19. stoletju
8. r, OŠ Marije Vere Kamnik
mentorica Vanja Hočevar
literarni prispevek


Julija Jenstrle: Izgubljeni junak
7. r, OŠ Simona Kosa Podbrdo
mentor Mirko Kavčič
likovni prispevek


Anja Kovačič: Eragon
9. r, OŠ Janeza Puharja Kranj Center
mentorica Andreja Molan
likovni prispevek

 

 

Najboljše delo o slamniku:


Hana Zabret: Slamnik v Domžalah
7. r, OŠ Venclja Perka
mentorica Tina Preglau Ostrožnik
literarni prispevek

 

 

Najboljši prispevek posebne kategorije:


Učenci in učenke 6. b razreda iz OŠ Franceta Bevka Tolmin: Si upaš?
mentorica Barbara Štulc
video prispevek


Nagrad v kategoriji srednješolci nismo podelili.


Zmagovalkam in zmagovalcem natečaja ter njihovim mentoricam in mentorjem iskreno čestitamo! Vsem drugim pa se toplo zahvaljujemo za izkazan trud.


Nagrade in priznanja bomo nagrajencem in nagrajenkam podelili na zaključni prireditvi letošnjega festivala, v soboto, 11. junija 2022 ob 16.20 v sklopu Slamnikarskega sejma v Slamnikarskem parku v Domžalah. Dogajanje na prireditvi bo pestro, pripravljamo različne delavnice, branje na prostem, pogovor s pisateljem Tadejem Golobom in še marsikaj drugega. Vabimo vas, da nas obiščete s svojimi družinskimi člani in z nami preživite prijetno popoldne!

 

PROGRAM ZAKLJUČNE PRIREDITVE

 

Vsem še enkrat velika hvala za sodelovanje in prijetno poletje želimo,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom


Ustvarjalni natečaj je del programa festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga sofinancirata Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Občina Domžale.

 

 

 

 

 

PODALJŠUJEMO USTVARJALNI NATEČAJ: DO KONCA IN NAPREJ

 

V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2022 razpisujemo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

Dvanajsti mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom letos poteka med marcem in majem 2022. Osrednja tema letošnjega festivala je pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino, zato tudi ustvarjalni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

Rok za oddajo del: 5. maj 2022 12. maj 2022

 

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Podaj se s svojim junakom/junakinjo na pot in opiši pustolovščino, ki jo doživi.
 • Predstavi svojo največjo pustolovščino v življenju.
 • V katerem zgodovinskem obdobju bi najraje živel in zakaj; kaj pozitivnega/negativnega prinaša v primerjavi s sedanjostjo?
 • Ali vam branje zgodovinskih knjig pomaga pri razumevanju sedanjosti? Katere knjige vzamete v roke, da bi bolje razumeli svet in spremembe, ki se dogajajo? Kaj so po tvojem mnenju prelomni zgodovinski dogodki in ali meniš, da jih živimo danes?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

 

Likovni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da:

 • ilustrirate odlomek svoje najljubše (pustolovske/zgodovinske) knjige;
 • upodobite svoj likovni pogled na poljubno izbrano zgodovinsko obdobje;
 • narišete in napišete kratek pustolovski strip.

 

Video natečaj

 • Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo (pustolovsko/zgodovinsko) knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

 

Kategorije nagrajencev:

1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,

2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
4. nagrada za najboljše delo o slamniku.
Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. naslov izdelka
5. ime in priimek mentorice/mentorja.

 

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela in video prispevke lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

 

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v maju 2022, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

 

Vabilo na strokovno srečanje:

DO KONCA IN NAPREJ:
Čar pustolovskih in zgodovinskih mladinskih knjig

 

Torek, 15. marec 2022
Knjižnica Domžale in spletni prenos preko YouTube Live

 

S strokovnim srečanjem začenjamo 12. mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, z naslovom Do konca in naprej. Osrednja tema letošnjega festivala je pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino. Predavatelji in predavateljice bodo mentorjem branja, učiteljem in profesorjem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približali uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev in bralk s pomočjo knjig o pustolovščinah, zgodovinskih ljudstvih, bitkah in dogodivščinah.

 

Tematika:
Naši predavatelji in predavateljice strokovnega srečanja se bodo temi pustolovske in zgodovinske literature posvetili s teoretičnega in praktičnega vidika. Srečanje bo ponudilo kratek pregled tovrstnega mladinskega branja, razkrilo izzive mentorjev branja in ponudilo nekaj inovativnih rešitev. Na hitro bomo pokukali v zgodovino knjige za otroke in mladino, kako so spremembe vplivale na bralne navade in razmišljali, ali poslušanje lahko nadomesti bralno izkušnjo. Na koncu pa bomo osvetlili še ustvarjalni in uredniški vidik tovrstne literature.

 

Čas dogajanja:
Strokovno srečanje bomo letos izvedli hibridno, v torek, 15. marca 2022, med 16. in 20. uro. Lahko se ga udeležite v živo, v Knjižnici Domžale, ali pa se nam pridružite v udobju svojega doma in nas spremljate prek spleta s prenosom v živo.
Kotizacije letos ne bo.

 


Sodelujoči:
• dr. Dragica Haramija, literarna zgodovinarka, predava na Univerzi v Mariboru (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta), njeno temeljno področje raziskovanja je mladinska književnost: teorija žanrov v mladinski prozi in literarna zgodovina slovenske mladinske književnosti.
• Anita Dernovšek, slovenistka in učiteljica, ki svojo ljubezen do zgodb deli med osnovnošolko mladino, s katero se najraje pogovarja o prebranih zgodbah in išče stičišča, kjer se lahko srečajo sodobni mladi bralec, avtor in zgodba. Je avtorica več didaktičnih gradiv, ki jih je pripravila ob ponatisu knjig za Cankarjevo tekmovanje.
• dr. Miha Kovač, redni profesor s področja bibliotekarstva, magister menedžmenta in diplomirani komparativist, ki se raziskovalno ukvarja s svetovnim knjižnim trgom in knjigo kot medijem.
• Gašper Kvartič, učitelj latinščine in antičnih vsebin na Gimnaziji Škofja Loka in OŠ Milana Šuštaršiča, prevajalec in glasbenik.
• Igor Karlovšek, pisatelj in odvetnik, že več kot tri desetletja piše televizijske in filmske scenarije, radijske igre in romane. V zadnjem času se je zelo uspešno posvetil pustolovskim in zgodovinskim mladinskim knjigam, piše pa tudi o družbeno aktualnih stvareh, saj se kot odvetnik vseskozi srečuje z različnimi družbenimi problemi ter z ljudmi, ki hodijo po robu.
• Sebastijan Pregelj, pisatelj in zgodovinar, ki piše za otroke, mladino in odrasle. Njegove knjige so bile večkrat nominirane za različne nagrade, tudi zunaj naših meja.
• dr. Tina Bilban, deluje kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka in avtorica. Njeno delo se vseskozi odvija na preseku sodobne znanosti, filozofije in literature.
• dr. Ambrož Kvartič, slovenski etnolog in folklorist, radijski in televizijski napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj in glasbenik.

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

 

Vaše prijave zbiramo do petka, 11. marca 2022, na spletnem obrazcu.

Za obisk srečanja v Knjižnici Domžale je število mest omejeno na 45 obiskovalcev.

 

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo!

Ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Festival Bralnice pod slamnikom 2022


Spoštovani,

pošiljamo nekaj osnovnih informacij o poteku dvanajstega festivala Bralnice pod slamnikom v letu 2022:

 

• Osrednja tema prihodnjega festivala bo pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino. Naslov festivala bo Do konca in naprej. V festivalskih aktivnostih bomo razmišljali, v čem je čar pustolovskih in zgodovinskih knjig ter kako jih vključiti v šolske vsebine.

 

• Festival organiziramo s knjižnicami soorganizatorkami Knjižnico Domžale, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Goriško knjižnico Franceta Bevka, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Kosovelovo knjižnico Sežana, Mariborsko knjižico, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota.


• Zaradi pandemičnih razmer bomo tudi prihodnji festival izjemoma organizirali v spomladanskem terminu, potekal bo od marca do konca maja 2022.

 

• Festival bomo odprli s strokovnim srečanjem, ki bo posvečeno pustolovskim in zgodovinskim knjigam. Predvidoma ga bomo izpeljali v dveh delih, in sicer 8. in 9. marca 2022.

 

• Ustvarjalni natečaj bomo razpisali v začetku marca 2022. Zaključili ga bomo 5. maja 2022.

 

• Tudi v prihodnje bomo dali velik poudarek festivalskim dnevom v okviru posameznih splošnih knjižnic soorganizatork.

 

 

Prijazen pozdrav,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Napovedujemo že 12. festival

Bralnice pod slamnikom!

 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 načrtujemo naš priljubljeni festival in bomo zelo veseli, če boste sodelovali.


V kratkem se vam oglasimo z več podrobnostmi.

 

 

Znani so zmagovalci ustvarjalnega natečaja Ni hec!


Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 151 prispevkov, od tega 68 literarnih del, 70 likovnih izdelkov in 13 video del o najljubših knjigah. Izdelki so prišli iz 30 šol.

 

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali promotorka branja Tilka Jamnik, ilustrator Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar iz Knjižnice Domžale.


Ker se letos žal nismo družili v živo, smo pripravili kratek video z razglasitvijo letošnjih nagrajenk in nagrajencev. Ogledate si ga lahko na povezavi: https://youtu.be/gl78QMPpif0

 

Najboljši prispevki 2. triletja:
Zarja Bricelj: Boleč dotik
6. r, OŠ Trzin
literarni prispevek


Blaž Kranjc: Deček Brin na domačem kolišču
5. r, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
mentorica Nataša Rupnik
likovni prispevek


5. b, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: kipci iz gline z maskami
Anna Calvet Kurinčič, Mladen Agbaba, Zala Kragelj, Dominik Baloh, Nace Volarič, Žiga Kalčič, Gaja Gregorčič, Gaja Rutar, Nikola Luzar, Žiga Štenkler, Tadej Plesničar, Ana Mašera, Iza Šturm, Tian Vavtar, Miha Razpet, Tinkara Kutin, Mika Kenda, Uroš Uršič
mentorica Petra Škrjanc
likovni prispevki

 

Najboljši prispevki 3. triletja:
Vanja Pugelj: Ljudje in knjige
7. r, OŠ Ob Rinži Kočevje
mentorica Tinkara Hodnik
literarni prispevek


Nace Menart: pandemija
8. r, OŠ Idrija
mentorica Urša Erjavec
likovni prispevek


Neža Gert: Vsi ti nasmehi razreda
8. r, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
mentorica Mateja Nudl
literarni prispevek

 

Najboljši prispevek posebne kategorije:
Mirjam Krevs: Povedke črnovrške planote
6. r, OŠ Črni Vrh
mentorica Mirjam Perez Zelenc
literarni prispevek

 

Nagrad v kategoriji srednješolci in video nismo podelili.


Zmagovalkam in zmagovalcem natečaja ter njihovim mentoricam in mentorjem iskreno čestitamo! Vsem drugim pa se toplo zahvaljujemo za izkazan trud.
Knjižne nagrade bomo poslali po pošti.


Vsem še enkrat velika hvala za sodelovanje in prijetno poletje želimo,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom


Ustvarjalni natečaj je del programa festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga sofinancirata Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Občina Domžale.

 

 

USTVARJALNI NATEČAJ: NI HEC!

V sklopu festivala mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom 2021 razpisujemo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

 

Enajsti festival mladinske literature Bralnice pod slamnikom je zaradi epidemioloških razmer letos prestavljen in bo potekal med marcem in junijem 2021. Posvečen je mladinski problemski literaturi, zato tudi literarno-likovni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

 

Rok za oddajo del: 15. maj 2021

 

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Težavnejši vidiki odraščanja, tegobe v šoli ali doma, kako se z njimi spopadate.
 • Ali vam branje pomaga pri razumevanju problemov? Katere knjige vzamete v roke pri premagovanju težav in preživljanju neprijetnih obdobij?
 • Šolanje in pomanjkanje druženja med epidemijo: kako doživljate današnji čas, kakšne izkušnje imate s šolo na daljavo, kako je epidemija covida-19 zaznamovala vaše življenje in razmišljanje o svetu?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

Likovni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da:

 • ilustrirate odlomek svoje najljubše knjige;
 • upodobite svoj likovni pogled na čas korone;
 • narišete in napišete kratek strip o vsakodnevnih problemih odraščanja.

Video natečaj

 • Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

Kategorije nagrajencev:

 1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
 2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
 3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
 4. nagrada za najboljše delo o slamniku.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

 

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

 1. ime in priimek učenca/učenke,
 2. razred,
 3. naziv in naslov šole,
 4. ime in priimek mentorice/mentorja.

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš
založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije.
Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v juniju 2021, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

 

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

 

NISO VSE KNJIGE ZA HEC:
problemska literatura med bralci 

 

Strokovno srečanje, 10. in 11. marec 2021 med 17.00 in 19.00

 

S strokovnim srečanjem se začenja že 11. mladinski festival Bralnice pod slamnikom. Osrednja festivalska tema je problemska literatura za otroke in mladino, naslov festivala pa je temu primeren: Ni hec! Tej tematiki se bodo posvetili tudi naši predavatelji in predavateljice, ki bodo mentorjem branja, učiteljem in profesorjem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približali uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev.

 

Tematika:
Strokovno srečanje, ki se bo odvilo v dveh delih, bo ponudilo pregled kvalitetnih problemskih romanov in slikanic, ki so na voljo za delo z mladimi, pokukali bomo celo čez mejo in osvetlili trende tovrstnih romanov v tujini. Izpostavili bomo primere dobre prakse pri delu s knjigami med mladimi in na konkretnih primerih pogledali, kako avtorji pri svojem ustvarjanju sploh pristopijo do takšnih tem.

 

Čas dogajanja:
Strokovno srečanje bo letos zaradi posebnih okoliščin potekalo prek spleta. V udobju svojega doma se nam boste lahko pridružili v sredo, 10. in v četrtek, 11. marca 2021, med 17. in 19. uro.
Kotizacije letos ne bo.

 

Sodelujoči:
mag. Tilka Jamnik, strokovnjakinja na področju mladinske književnosti in branja, magistra bibliotekarstva, zunanja sodelavka MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, članica Bralnega društva Slovenije in podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.
dr. Gaja Kos, doktorica s področja literarnih ved, ki se kot znanstvenica in kritičarka ukvarja z otroško in mladinsko književnostjo, urednica in pisateljica.
dr. Katja Wiebe, urednica za vzhodnoevropsko otroško in mladinsko literaturo v največji knjižnici otroške in mladinske literature na svetu – Internationale Jugendbibliothek v Münchnu, ki izbira knjige tudi za zbirko Bele vrane.
dr. Vanesa Matajc, redna profesorica na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, literarna zgodovinarka, ki na fakulteti med drugim predava o literarni teoriji in zgodovini romana.
Boštjan Gorenc – Pižama, prevajalec, pisatelj, stand-up komik je že od malih nog zaljubljen v jezik, ki je tudi skupni imenovalec vsega, s čimer se ukvarja. Pri svojem delu skuša mlade na inovativne načine motivirati k branju.
Maša Ogrizek, sociologinja kulture in filozofinja, sprva je delovala predvsem kot kritičarka in novinarka, zadnja leta pa zlasti kot mladinska pisateljica. Po njeni knjigi Koko Dajsa v mestu nastaja serija kratkih animiranih filmov, po knjigi Gospa s klobukom pa radijska igra.
dr. doc. Cvetka Sokolov, slovenska mladinska pisateljica, pesnica in visokošolska profesorica. V delih za majhne otroke opisuje drobne otroške radosti, pa tudi stiske, strahove in skrbi, ki jih otrok premaguje ob podpori odraslih. V otroških in mladinskih problemskih romanih se posveča temam, ki vznemirjajo in spodbujajo k razmisleku, denimo spolni zlorabi, odnosu med vernimi in nevernimi in nasilju v družini.
Milanka Fabjančič, akademska slikarka in ilustratorka. Ustvarja knjižne ilustracije, snemalne knjige in kostumografske skice, je avtorica dveh animiranih filmov in ima lastno blagovno znamko HA HA.


Vaše prijave zbiramo do srede, 3. marca 2021 na elektronskem naslovu festivalmladi.domzale@gmail.com. Število mest je omejeno.

 

Srečanje bo vodila Maša Ogrizek.

Vabljeni!

 

 

 

Obvestilo glede enajstih Bralnic pod slamnikom

 

Spoštovane, spoštovani,

 

enajste Bralnice pod slamnikom so vse bližje, vendar so časi nepredvidljivi, epidemiološka slika je še vedno slaba. V nadaljevanju smo pripravili kratek oris festivalskega dogajanja, ki pa bo letos malo drugačno, ker ga bomo sproti prilagajali okoliščinam. Glavnina festivalskih dogodkov se bo odvila marca in aprila, močno pa stiskamo pesti, da bomo lahko čim več dogodkov izpeljali v živo.

 

Ogrodje festivala bo podobno kot vsa leta, s sprotnimi dopolnitvami glede na zdravstvene razmere v državi. Začetka festivala žal ne bo zaznamovalo slavnostno odprtje, se bomo pa družili na njegovem simboličnem zaključku v poznem spomladanskem času. Osrednja tema festivala 2021 bo problemska literatura za otroke in mladino. Naslov festivala bo temu primeren: Ni hec! Problemskim temam bo namenjeno tudi strokovno srečanje, ki ga bomo v začetku marca izvedli prek spleta v dveh delih. Ustvarjalno-literarni natečaj bo potekal od 1. marca do 15. maja 2021, zmagovalce bomo razglasili na zaključni slovesnosti.

 

Nenavadnim časom navkljub pripravljamo pester in zanimiv festivalski program in se že veselimo ponovnega snidenja.

 

Prijazen pozdrav,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Bralnice pod slamnikom 2021

 

Letošnji bogato zasnovan in dobro obiskan jubilejni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom si bomo zapomnili tudi po nenavadni prekinitvi. Epidemija nas je presenetila nekje v ciljni ravnini, zato smo nekatere dogodke odpovedali oz. jih preselili na splet, vsaj eden se bo najverjetneje odvil še avgusta.

 

Kljub nepredvidljivim okoliščinam snujemo prihodnji, že enajsti festival. Po potrebi ga bomo sproti prilagajali razmeram. Knjižnicam soorganizatorkam – Knjižnici Domžale, Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, Kosovelovi knjižnici Sežana in Mariborski knjižici – se pridružujeta še dve: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.

 

Preden pa zajadramo v nov festival, najprej iskrena hvala našim zvestim podpornicam in podpornikom za dolgoletno in aktivno sodelovanje v Bralnicah! Brez vas, vaših idej in prizadevanj festival ne bi bil tako priljubljen in uspešen. Veselimo se tudi sodelovanja v prihodnje.

 

Bralnice pod slamnikom 2021 bodo potekale med 30. 1. in 28. 2. 2021. Festivalske dogodke boste lahko tudi tokrat povezali s slovenskim kulturnim praznikom. Kot vsako leto bo, če ne bo šlo drugače, možno posamezne aktivnosti organizirati tudi zunaj tega časovnega okvirja.

 

Vabljeni torej, da se nam pridružite tudi v enajsti izvedbi festivala.
Kot vsako leto za vas pripravljamo:

 

strokovno srečanje za mentorje branja, knjižničarje (ne le šolske, pač pa tudi splošne) in učitelje;
ustvarjalni/literarni natečaj;
srečanja z ustvarjalci mladinske književnosti, pisatelji in ilustratorji;
slavnostno odprtje festivala z znanimi gosti, na katerega bomo povabili učence iz vse Slovenije;
• razstave, delavnice ter drugi dogodki.

 

Katerim temam se bomo posvetili? Naslov festivala 2021 bo Ni hec!, v sklopu različnih festivalskih aktivnosti pa se bomo posvečali težjim življenjskim preizkušnjam, ki jih spoznavamo tudi prek sodobne izvirne in tuje literature.

 

Predlagamo vam torej, da vključite festivalske dogodke v svoje programe.

 

Kontaktirali bomo mentorice in mentorje, ki so že doslej sodelovali na dogodkih festivala, lahko pa nam sporočite novo kontaktno osebo. Prve podrobnejše informacije bomo pošiljali v septembru.

 

Veselimo se ponovnega sodelovanja in vam želimo prijeten poletni oddih.

 

Zaključek Pravljičnega palčka

 

Knjižnica Domžale vsako leto aprila in maja gosti številne vrtčevske skupine in razrede prvošolcev, ki skozi vse leto sodelujejo v projektu družinskega branja Pravljični palček. Projekt je tesno povezan s festivalom Bralnice pod slamnikom, saj skupaj izvajamo zaključne dogodke, na katerih otroci poslušajo pravljice in se udeležujejo ustvarjalnih delavnic, predvsem pa za svoje bralne dosežke dobijo diplomo ter med drugim knjižno nagrado – letos založba Miš sodelujočim skupinam in vzgojiteljicam/vzgojiteljem podarja slikanico Posluh, jazbec gre!

 

Letos se v knjižnici žal ne bomo družili, zato bomo s sodelujočimi vrtci in šolami izpeljali malo drugačne zaključke. Pripravili smo vam video nagovor in – ja, pravljico! Prisluhnimo pisateljici Nini Mav Hrovat med branjem pravljice Posluh, jazbec gre!, še prej pa poglejmo kratek uvod v vse poletne aktivnosti knjižnice.

 

Video si oglejte na povezavi: http://www.bralnice.si/dogodki/zakljucek-pravljicnega-palcka/

 

Želimo vam lepe zaključne dogodke, hkrati pa vas prosimo, da nam na e-naslov festivalmladi.domzale(at)gmail.com pošljete utrinke, razmišljanja in ustvarjalne odzive s podelitve bralnih priznanj. Veseli jih bomo!

 

Srečno!
Ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

Festival Bralnice pod slamnikom se nadaljuje na spletu!

 

Letošnji festival Bralnice pod slamnikom se je ravno prevešal v drugo polovico, ko se je svet zaustavil zaradi pandemije koronavirusa. Veliko dogodkov je za nami, vzdušje na šolah in v knjižnicah pa je bilo – kot vedno! – odlično. Nekaj dogodkov smo morali žal odpovedati, vendar tudi v teh težkih časih ne počivamo. Festival se namreč nadaljuje prek spleta.

Vse dobro vam želimo,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

Znani so zmagovalci literarno-ustvarjalnega natečaja

KAJ SPLOH JE TO?

Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 54 prispevkov, od tega 17 literarnih del, 35 likovnih izdelkov in 2 video napovednika za najljubšo knjigo. Izdelki so prišli iz 10 šol.

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali dr. Tina Bilban, Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar.

Komisija se je v kategoriji 2. triletje odločila podeliti 4 nagrade in v kategoriji 3. triletje dve.

 

Kategorija drugo triletje:

Val Čiunik, Kako narediti domačo nalogo?
5. r, Prva OŠ Slovenj Gradec, mentorica Mojca Ruter

 

Hana Čuk in Jordana Habe, Recepti za vsak dan
6. r, OŠ Črni Vrh, mentorica Mirjam Perez Zelenc

 

Julija Keržan, Pametni telefon
6. r, OŠ Trebnje, mentorica Mojca Bahun

 

Svit Onič, Štoparski vodnik po galaksiji
6. r, OŠ Srečka Kosovela Sežana, mentorica Sandra Furlan


Kategorija tretje triletje:

Avalon Rolli, Anatomija žabe
8. r, OŠ Srečka Kosovela, mentorica Mateja Melan

 

Bor Živec, HABE777
8. r, OŠ Srečka Kosovela Sežana, mentorica Sandra Furlan

 

Kategorija srednješolci:

Miha Lazić, Opekarstvo na Goriškem
3. letnik Šolskega centra Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola,
mentorica Bojana Modrijančič Reščič

 

Kategorija Slamnik:

Lea Burja, Slamnik
8. r, OŠ Toma Brejca Kamnik,
mentorica Marta Grkman Repolusk


Zmagovalcem natečaja in njihovim mentoricam iskreno čestitamo!
Vsem drugim mentoricam pa se zahvaljujemo za njihov trud.

 

Knjižne nagrade smo zmagovalcem podelili na odprtju festivala Bralnice pod slamnikom 2020, ki je bilo 29. januarja 2019 ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.

 

Vsem, učencem in mentoricam, se zahvaljujemo za sodelovanje na natečaju!

 

Strokovno srečanje: OD NIČA, PREKO MIKROBOV IN NEBOTIČNIKOV, DO ZVEZD: ZAKAJ IN KAKO BRATI POUČNE KNJIGE DANES?

Tudi z letošnjim strokovnim srečanjem, ki bo potekalo v soboto pred uradnim odprtjem festivala, želimo mentorjem branja, učiteljem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približati uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev. Tokrat za branje poučne literature.

 

Kje in kdaj: sobota, 25. januarja 2020, dopoldne, v Knjižnici Domžale, ki je v neposredni bližini avtoceste, brezplačen parkirni prostor je zagotovljen.

 

Srečanje bo s krajšima odmoroma potekalo od 9.00 do 14.00, potem pa bomo imeli skupno delovno kosilo, na katerem bodo udeleženci sodelujoče lahko še kaj vprašali in v prijetnem druženju izmenjali mnenja.

 

Stroški kotizacije znašajo 18,00 €.

 

Vaše cenjene prijave zbiramo do petka, 17. januarja 2020, na elektronskem naslovu festivalmladi.domzale@gmail.com, kjer vam posredujemo tudi dodatne informacije.

 

PROGRAM

8.30–8.55: sprejem udeležencev

9.00–9.40: dr. Tina Bilban: Zakaj potrebujemo dobre poučne knjige?

9.40–10.20: dr. Sašo Dolenc: Znanost in zgodbe

10.20–10.50: Odmor

10.50–11.30: dr. Andreja Gomboc: Zakaj in kako spodbujati zanimanje mladih za znanost?

11.30–12.10: dr. Lučka Kajfež Bogataj: Kako doseči okoljsko pismenost pri mladih in odraslih?

12.10–12.30: Odmor

12.30–14.00: Od niča, preko mikrobov in nebotičnikov, do zvezd: ilustriranje poučnih knjig, sodelujejo Ivan Mitrevski, Damijan Stepančič, dr. Izar Lunaček, Miha Hančič in Igor Šinkovec.

14.10: Kosilo v restavraciji Park (čez cesto), kjer bodo udeleženci lahko neformalno spregovorili in se družili s predavatelji.

 

Srečanje bo vodila Maša Ogrizek.

Vabljeni!

 

Ustvarjalni natečaj KAJ SPLOH JE TO?

Letošnji natečaj je znova literarno-likovni, sprejemamo tudi video prispevke, primeren pa je za učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijake srednjih šol.

 

Podaljšujemo rok za oddajo del: 17. januar 2020

 

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalce vabimo, da napišete:
- uganke, rebuse, besedne igre, namige na poljubno temo;
- literarni prispevek na poljubno izbrano temo (npr. slamnikarstvo ali kakšna druga domača obrt, ureditev cone za pešce in kolesarskih stez v našem kraju, ureditev izvirnega adrenalinskega parka v našem kraju, organizacija izvirnega obiska podzemne jame, osrednji industrijski obrat v kraju in njegova proizvodnja, gojenje kivija, kakija, začimbnic, orhidej, prepoznavanje lažnih novic, pasti spleta idr.).

 

Likovni natečaj

- Poučna ilustracija se razlikuje od klasične, zato vas vabimo, da se preizkusite tudi v tovrstnem risanju: npr. človeškega telesa s poimenovanimi deli telesa, podrobnega izrisa cvetlic, dreves, načrta mesta, tlorisa knjižnice, šole …
- Narišite in napišite kratek strip s poučno vsebino (npr. kako nastane knjiga, kako se pravilno lotiti domače naloge/učenja, kako doma narediti izvirne okraske za novoletno jelko, kako izdelati slamnik za poletne dni …).

 

Video natečaj

- Novost: bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom, naj ne bo daljši od dveh minut.

 

Kategorije nagrajencev:

1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
4. nagrada za najboljše delo o slamniku.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. ime in priimek mentorice/mentorja.

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo dr. Tina Bilban (raziskovalka, avtorica in urednica v imenu Miš založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Nagrajenci bodo na odprtju festivala 29. januarja 2020 ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli knjižne nagrade. Izbrana dela bodo razstavljena med festivalom.

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

Dobrodošli v Bralnicah pod slamnikom 2020

Desete Bralnice pod slamnikom so vse bližje. Pošiljam nekaj informacij o poteku jubilejnega festivala v letu 2020:


• Osrednja tema prihodnjega festivala bo poučna literatura za otroke in mladino. Naslov festivala bo temu primeren: Kaj sploh je to? V festivalskih aktivnostih bomo razmišljali, kaj je dobra poučna knjiga, kako si lahko z njo pomagamo pri pouku, delu doma in širjenju obzorij na splošno, ter zakaj je premalo zastopana in brana.


• Kot vsako leto festival organiziramo s knjižnicami soorganizatorkami Knjižnico Domžale, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Goriško knjižnico Franceta Bevka, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Kosovelovo knjižnico Sežana in Mariborsko knjižico. Morda se nam letos pridruži še kakšna.


• Tudi letos bo festival organiziran v zimskem času, in sicer od 28. januarja do 14. februarja 2020. Tako lahko festivalske dogodke tudi letos združite s kulturnim dnevom.


• Odprtje festivala bo v sredo, 29. januarja 2020, ob 12. uri. Upamo, da se ga boste lahko z manjšim številom učencev udeležili in se tako srečali z ustvarjalci.


• Tudi strokovno srečanje bo posvečeno poučnim knjigam. Predvideno je za soboto, 25. januarja 2020. Z različnimi strokovnjaki s tega področja bomo razmišljali, v kakšnem položaju je poučna literatura za mlade in kakšni so razlogi za manjšo zastopanost na knjižnem trgu. Srečanje bomo zaključili z okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali ilustratorji poučnih knjig, svoj pogled na tematiko pa bo predstavil tudi tuji gost festivala – madžarski ilustrator in avtor poučne slikanice Moja prva knjiga o vesolju, Kako se rodijo zvezde Róbert Farkas. Omenjena knjiga izide novembra.


• Tudi v prihodnje bomo dali velik poudarek festivalskim dnevom v okviru posameznih splošnih knjižnic soorganizatork. Naknadno vam bomo ponudili nekaj vsebinskih iztočnic, veseli pa bomo tudi vaših predlogov. Če boste potrebovali kakršno koli pomoč, vam seveda z veseljem priskočimo na pomoč.


• Ustvarjalni natečaj bomo razpisali do konca oktobra.

 

Bralnice pod slamnikom 2019 so končane!

Končujejo se še zadnji dogodki letošnjega festivala, ki se je začel že sredi januarja. Ponosni smo na prav vsa druženja, izpeljali smo kar 96 različnih dogodkov. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelavcem, mentorjem in obiskovalcem, predvsem pa našim podpornikom, brez katerih festivala ne bi bilo: Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Občini Domžale in Slovenski nacionalni komisiji za Unesco.


Želimo vam lepe pomladne dni, preživite jih ustvarjalno in v družbi knjig!

 

Znani so zmagovalci literarno-ustvarjalnega natečaja

 

Na natečaj je prispelo 145 prispevkov, od tega 30 likovnih izdelkov in 115 literarnih izdelkov. Izdelki so prišli iz 21 šol, kar je skoraj še enkrat več kot lani.

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali mag. Tilka Jamnik, Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar. Čeprav za prvo triletje ni bila razpisana kategorija, je prispelo 13 prispevkov tretješolcev, zato se je komisija odločila nagraditi tudi enega od njih. Med likovnimi prispevki se je komisija odločila nagraditi le en prispevek drugega triletja. Odločitev komisije je, da podeli posebno priznanje za skupinski likovni prispevek in dodatno posebno priznanje za literarni prispevek.

 

Kategorija prvo triletje:
Nagrada: Nejc Jeklin za pesem Branje je lepa stvar, 3. razred, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, mentorica Nina Levpušček Melinc

 

Kategorija drugo triletje:
Nagrada: Pia Bukovec za pesem Naš Pit, 5. razred OŠ Martina Krpana, mentorica Anka Japelj

 

Kategorija tretje triletje:
Nagrada: Lucija Strajnar Ravnjak za pesem Ljubezen, 7. razred, OŠ Rodica, mentorica Sabina Burkeljca
Nagrada: Elena Lunič, za sliko Naseljevanje zvezde, 9. razred, Dopolnilni pouk slovenščine Banja Luka, mentorica Barbara Hanuš
Posebno priznanje: člani knjižničarskega krožka LibBros za Fotoknjiopesem, OŠ Litija, mentorica Nevenka Mandelj,

 

Kategorija srednješolci:
Nagrada: Tia Krhlanko, za pesem Srečku Kosovelu, 2. letnik, mentorica Darinka Časl, 1. gimnazija Celje
Posebno priznanje: Aleksandra Špehar za Pesem Ivanu Cankarju, 2. letnik, Gimnazija Banjka Luka, mentorica Barbara Hanuš

 

Kategorija najboljša pesem o slamniku:
Nagrada: Blažka Jurca, 7. razred, OŠ Rodica, mentorica Alenka Brovč

 

Zmagovalcem natečaja in njihovim mentoricam iskreno čestitamo!
Vsem drugim mentoricam in mladim pesnikom pa se zahvaljujemo za njihov trud.

 

Knjižne nagrade bomo zmagovalcem podelili na odprtju festivala Bralnice pod slamnikom 2019, ki bo 29. januarja 2019 ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.

 

Strokovno srečanje:

kako mlade navdušiti za poezijo?

Tudi z letošnjim strokovnim srečanjem z naslovom Potuje pesem, ki bo potekalo v soboto pred uradnim odprtjem festivala, želimo mentorjem branja, učiteljem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približati uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev. Tokrat za branje in pisanje poezije.

Uživajo naj v poeziji in spoznavajo vrednost lastne ustvarjalnosti!

 

Kje in kdaj: sobota, 26. januarja, dopoldne, v Knjižnici Domžale, ki je v neposredni bližini avtoceste, tako da je brezplačen parkirni prostor zagotovljen.

Srečanje bo s krajšim odmorom potekalo od 9.00 do 13.35, potem pa bomo imeli skupno delovno kosilo, na katerem bodo udeleženci sodelujoče lahko še kaj vprašali in v prijetnem druženju izmenjali mnenja.

Stroški kotizacije znašajo 18,00 €.
Vsak udeleženec prejme slikanico Ferija Lainščka za prve korake v poezijo Moje najljubše pesmi o živalih.

 

Vaše cenjene prijave zbiramo do četrtka, 17. januarja 2019, na elektronskem naslovu festivalmladi.domzale@gmail.com , kjer vam posredujemo tudi dodatne informacije.

 

PROGRAM:

8.30–8.55: sprejem udeležencev

9.00–9.40: dr. Igor Saksida: B + P = I3

9.40–10.20: dr. Barbara Pregelj: Pesem ... je ... igra (bralnomotivacijske strategije M. Sarto za delo s poezijo).

10.20–11.00: Alenka Vidrih: Pedagogi neposredno vplivajo na odnos mladih do poezije

11.00–11.30: Odmor

11.30–12.10: Anita Dernovšek: Vodenje bralnega dogodka – kako in do kod …?

12.10–12.55: dr. David Bedrač: Iz varne sobice v "nevarni" svet (mentorsko delo z mladimi pisci)

12.55–13.35: dr. Peter Svetina – Brskanje po ropotarni: voden pogovor

13.45–15.00: Kosilo v restavraciji Park (čez cesto), kjer bodo udeleženci lahko neformalno spregovorili in se družili s predavatelji.

 

 

Pišite in rišite za nagrade!

Tudi letos vabimo mlade ustvarjalce, da nam pošljejo svoje izdelke - seveda na temo POEZIJA. Rok oddaje del podaljšujemo do 10. januarja 2019.

 

Lahko napišete pesem:
- za osnovo lahko vzamete katero koli pesem Petra Svetine ali katerega koli pesnika in na podlagi njegove pesmi – v obliki pesmi (!) napišete sporočilo pesniku, svoje občutke, novo pesem,
- napišite lahko svojo izvirno pesem o slamniku,
- napišite lahko svojo izvirno pesem na katero koli temo,
- izberete lahko katero koli pesniško obliko, prosti verz oz. pesem v prozi.

Obseg pesmi: največ dvajset verzov / vrstic

 

Lahko pa upodobite:
- katero koli pesem Petra Svetine oz. pesem katerega koli pesnika,
- likovno ali video upodobite pesem na temo slamnik.
- likovno ali video upodobite pesem na na katero koli temo,
- likovne tehnike so lahko različne: risba, strip, fotografija, fotomontaža, dopuščamo pa tudi izdelke v kakšni drugi obliki.

 

Kategorije nagrajencev:
1. ena nagrada za literarni in ena nagrada za likovni prispevek 2. triletja OŠ,
2. ena nagrada za literarni in ena nagrada za likovni prispevek 3. triletja OŠ,
3. ena nagrada za literarni in ena nagrada za likovni prispevek srednješolcev,
4. ena nagrada za najboljšo pesem o slamniku,
5. ena nagrada za najboljšo likovno ali video upodobitev slamnika.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je premajhno število prispevkov v kategoriji. Letošnja novost je, da bomo izbrali najboljšo pesem o slamiku in najboljšo likovno/video upodobitev slamnika.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. ime in priimek mentorice/mentorja.

 

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

 

Izid natečaja in nagrade:
Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Nagrajenci bodo na odprtju festivala 29. januarja 2019 ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli knjižne nagrade. Izbrana dela bodo razstavljena v času festivala.

 

Sodelujte pri Bralnicah pod slamnikom 2019!

 

Pri pripravljanju Bralnic pod slamnikom 2019 nam je že zelo vroče. Nekaj najpomembnejših informacij:

 

• Zelo smo veseli, da se nam je to leto pridružila Mariborska knjižnica in da se Bralnice pod slamnikom širijo tudi na Štajersko.


• Že drugo leto bo čas Bralnic pod slamnikom na začetku februarja, in sicer od 29. januarja do 13. februarja. Tako lahko združite festivalske aktivnosti z obeleženjem 170. obletnice smrti Franceta Prešerna oziroma kulturnim dnevom.


• Odprtje festivala bo v torek, 29. januarja 2019, ob 12. uri. Upamo, da se ga boste lahko udeležili in udeležbo omogočili tudi nekaj svojim učencem, ki se bodo lahko tako srečali z ustvarjalci.


• Za strokovno srečanje imamo rezerviran termin v soboto, 26. januarja.


• Tematika festivala 2019 bo poezija. Da vam bo lažje izvesti aktivnosti, smo pripravili gradivo z naslovom Predlogi za izvedbo festivalskih aktivnosti. V njem smo nanizali kup zamisli, ki vam bodo lahko olajšale delo.

 
• V devetem letu Bralnic ne bomo imeli gostov iz tujine, ampak bomo tematiko poezije izkoristili, da bomo ves poudarek dali slovenskim mojstrom besede. V središče nameravamo postaviti Petra Svetino, ki je slovenski izbranec za nominacijo za Andersenovo nagrado. Njemu ob bok bomo postavili še nekaj imenitnih slovenskih pesnikov za otroke.

 

Bralnice pod slamnikom 2018 so končane

Letošnje Bralnice pod slamnikom so trajale dolgo, vse od januarja do maja. Na 145 prireditvah se jih je udeležilo 7139 mladih in malo manj mladih. 

Hvala soorganizatorjem festivala in hvala vsem mentoricam branja ter drugim, ki ste pri prireditvah sodelovali z nami! Hvala seveda tudi sofinancerjema, Javni agenciji za knjigo RS in Občini Domžale, za podporo prireditve.

 

V Slovenijo prihaja angleški pisatelj Kevin Brooks!

Izjemno se že veselimo obiska angleškega pisatelja Kevina Brooksa, ki se bo v Sloveniji mudil med 17. in 20. aprilom. Pisatelj, ki je slovenskim mladim bralcem najbolj poznan po delih iBoy in Dnevnik iz bunkerja bo obiskal domžalske, idrijske in tolminske bralne entuziaste, posvetil pa se bo tudi starejšim, saj bo obiskal študente anglistike s Filozofske fakultete in sodeloval pri strokovnem posvetu v rganizaciji Pionirske knjižnice. Vabljeni!

Kar 70 udeležencev na strokovnem srečanju!

 

Za letošnje strokovno srečanje v soboto 3. februarja v Knjižnici Domžale velja izjemno zanimanje. Upamo le, da sneg ne bo preprečil prihoda prevelikemu številu prijavljenih, saj žal srečanja ne moremo prestaviti.

In kaj je tako pritegnilo? Zagotovo program:

 

8.30–8.55: sprejem udeležencev
9.00–9.30: dr. Igor Saksida: Bralna motivacija in raznolikost gradiv
9.30–10.00: mag. Nataša Konc Lorenzutti: Življenje besede od spočetja do rojstva in tako dalje
10.00–10.30: Gregor Škrlj: Motivacija za branje ob podpori IKT v šolski knjižnici OŠ Prule
10.30–10.45: Odmor
10.45–11.15: mag. Nina Mav Hrovat: Interaktivni pristopi k branju v predšolskem obdobju
11.15–11.40: Sabina Višček: Bralni avatar: interaktivni način spodbujanja branja za bralno značko
11.40–11.55: mag. Katarina Kesič Dimic, prof. defektologije: Nisem len! (Motiviranje otrok z disleksijo za branje) - tematiko uvrščamo naknadno na predlog nekaj udeležencev

12.00–13.30: 'Branje ni tako kul kot druge reči,' – kaj storiti?
Okrogla miza, vodi dr. Tina Bilban, udeleženci:
• mag. Urša Bajda, šolska knjižničarka, OŠ Tončke Čeč Trbovlje;
• Romana Fekonja, šolska knjižničarka
• dr. Veronika Rot Gabrovec, Filozofska fakulteta v Ljubljani;
• Mojca Štih Ferle, profesorica slovenščine, OŠ Martina Krpana Ljubljana;
• Žiga X. Gombač, mladinski pisatelj.

13.45–15.00
Delovno kosilo v restavraciji Park (čez cesto), kjer bodo udeleženci lahko neformalno spregovorili in se družili s predavatelji.

Pravi razlog za obisk Toona Tellegena

Nekateri mediji so objavili vest, da nizozemski pisatelj Toon Tellegen prihaja v Slovenijo ob izdaji knjige pri založbi Mladinska knjiga. Da ne bo pomote, pisatelj v resnici prihaja v Slovenijo, vendar kot gost mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2018, omenjena založba pri tem nima nič. Pisanje, ki je osnovano na informacijah njihove službe za odnose z javnostmi, ki namena pisateljevega obiska, to je udeležba na festivalu, ni omenila, bi imeli tako lahko za zlorabo. Pa raje zaključimo takole: v hitenju se zgodi marsikaj, neomemba festivala v sporočilu za medije je lahko tudi huda, a vendarle opravičljiva napaka.
Pisa

Prisrčno vabljeni na zaključek 12. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2022 z naslovom Do konca in naprej, ki bo v soboto, 11. junija 2022, v sklopu Slamnikarskega sejma v Slamnikarskem parku v Domžalah (Ljubljanska 69). Dogajanje bo pestro!
Več >>
Maša Ogrizek na Osnovni šoli Rodica
V teh dneh naši avtorji in avtorice v sklopu 12. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom opravljajo še zadnja gostovanja po šolah in knjižnicah v letošnjem šolskem letu. Izjemno veseli smo, da smo lahko letošnji festival po dveh letih v celoti ponovno izpeljali v živo, zunaj primeža epidemije.
Več >>
Z avtorico Gajo Kos in ilustratorjem Jakom Vukotičem beremo knjigo Ne pozabi na naslov, ki je izšla v sklopu 12. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom.
Več >>
Letošnje strokovno srečanje z naslovom Do konca in naprej: Čar pustolovskih in zgodovinskih mladinskih knjig smo izpeljali pred živo publiko v Knjižnici Domžale, obenem pa ste se nam preko spleta lahko pridružili vsi, ki vas je tema zanimala.
Več >>
Več dogodkov >>