Literarni in likovni natečaj

ZABOLELO JE, PA KAJ ali VSE BO ŠE DOBRO

za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter za dijakinje in dijake srednjih šol

 

Mladi imajo v času odraščanja različne težave, tegobe in bolečine. Učenke in učence osnovne šole ter dijakinje in dijake srednjih šol vabimo, da zapišejo in/ali upodobijo svoje boleče izkušnje – težavo, ki so jo že premagali ali s katero se spopadajo prav zdaj, morda tegobo kot neugodno čustvo ob doživljanju česa duševno težkega, mučnega ali pa psihično bolečino, ki jim jo je prizadejal vrstnik, starši ali kdo drug.

Natečajniki lahko izbirajo med obema naslovoma, odločijo pa se za tistega, ki jim najbolj ustreza.
Prispevki so lahko v literarni ali likovni obliki, mogoča pa je tudi kombinacija literarnega in likovnega. Likovne tehnike so lahko različne: risba, slika, strip, fotografija, fotomontaža, dopuščamo pa tudi izdelke v kakšni drugi tehniki.

 

Kategorije nagrajencev:

- 2. triletje OŠ,
- 3. triletje OŠ,
- srednješolci.
V vsaki kategoriji nagradimo en (1) najboljši literarni prispevek in enega (1) likovnega. Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo.

 

Obseg literarnega prispevka: 1–2 strani (A4) oziroma do 4.000 znakov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi le en izdelek, literarni ali likovni.

 

Rok oddaje prispevka: 20. marec 2017.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. ime in priimek mentorice/mentorja.

 

Oddaja del:
Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«.
Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov
festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

 

Izid natečaja in nagrade:
Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala dva najboljša iz vsake kategorije. Nagrajenci bodo na odprtju festivala 10. maja ob 12. uri v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli knjižne nagrade.
Izbrana dela bodo razstavljena v času festivala.

 

Dodatne informacije: Anja Urh, festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@zalozbamis.com

 

Strokovno srečanje

Knjige – v pomoč pri odraščanju

Strokovno srečanje v soboto 28. januarja v Knjižnici Domžale je bilo zelo uspešno, kot smo razbrali iz ocen udeležencev, ki so jih oddali na evalvacijskih listih. 

Dogodek je bil del programa literarnih prireditev, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

PRIPRAVLJAMO SE NA 7. BRALNICE POD SLAMNIKOM 2017

 

Tudi v tem šolskem letu bo festival potekal kar dva tedna, in sicer od 10. do 24. maja.

Nekateri dogodki bodo potekali že v aprilu ali še prej – s tem se vam želimo prilagajati tudi časovno, saj vemo, da imate proti koncu šolskega leta veliko aktivnosti.

 

Tematika festivala 2017 bodo »bolečine«, ki jih upoveduje mladinska literatura, torej različne bolečine odraščanja, zlorabe, prikritosti ipd., s poudarkom na tem, kako iz ranljivega in zapostavljenega otroka lahko zraste srečen in uspešen človek. Obenem pa se bodo poudarjale stalne vrednote našega festivala, kot so strpnost, sprejemanje drugačnosti, večjezičnost, vključevanje otrok s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših idr.

 

Festivalske dogodke lahko vključite v svoj program dela, mi pa bomo podprli vaše dejavnosti. V zvezi s sodelovanjem se bomo obračali na mentorice, ki so že doslej sodelovale v okviru festivala, lahko pa nam tudi sporočite novo kontaktno osebo. Prve podrobnejše informacije bodo mentorice prejele konec oktobra.

 

Z veseljem pa se oglasimo pri vas, če sodite, da bi se o festivalskih aktivnostih lahko osebno pogovorili, ali če potrebujete kakšne dodatne informacije.

Soorganizatorji bodo Knjižnica Domžale, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter Mestna knjižnica in čitalnica Idrija. 

Razmislite torej, ali boste maja 2017 tudi vi del mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2017! 

Ivan Mitrevski je na OŠ Trebnje podučil učence o nastajanju stripa ...
Več >>
Žiga X Gombač na OŠ Šturje Ajdovščina ...
Več >>
V Knjižnici Domžale je v soboto, 28. januarja, potekalo strokovno srečanje z naslovom Knjige – v pomoč pri odraščanju.
Več >>
V Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah je bila v torek, 8. novembra, uprizorjena predstava Mali modri in mali rumeni, avtorja Lea Lionnija.
Več >>
Več dogodkov >>