Strokovno srečanje

Knjige – v pomoč pri odraščanju

 

Letošnji mladinski literarni festival začenjamo s strokovnim srečanjem, namenjenim mentorjem branja, učiteljem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige. Tematika bodo problemi odraščanja v mladinski problemski literaturi, spodbujanje razvoja vrednot in kako z literaturo pomagati mladim. Pri tem mislimo predvsem na običajne mlade, torej večino, ki ne spada v nobeno ranljivo skupino, pa vendar doživljajo različne težave in bolečine.

Čas in kraj dogajanja:
v soboto, 28. januarja, dopoldne, da se ga boste lažje udeležili, v Knjižnici Domžale, ki je v neposredni bližini avtoceste in je brezplačen parkirni prostor zagotovljen.

Srečanje bo s krajšim odmorom potekalo od 9.00 do 13.30, potem pa bomo imeli skupno delovno kosilo, na katerem bomo sodelujoče lahko še kaj vprašali in v prijetnem druženju izmenjali mnenja.

Vse stroške, vključno s kosilom, bomo pokrili s kotizacijo v višini 12 €.

Kot delovno gradivo bodo udeleženci prejeli knjigo Janje Vidmar Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature.

Udeleženci bodo prejeli tudi potrdilo o udeležbi.

 

Sodelujoči:

Dr. Gaja Kos, literarna kritičarka, urednica in pisateljica, se je v svojem doktoratu posebej posvetila knjižnim dvoživkam, kot pravi slovenskemu problemskemu mladinskemu romanu.
Janja Vidmar, slovenska pisateljica, ki je napisala daleč največ problemskih mladinskih romanov, se je v zadnjem času posvečala predvsem tematiki spodbujanja razvoja vrednot s pomočjo teh.
Lili Jazbec, prof. defekt. za motnje vedenja, osebnosti in domske pedagogike, svetnica pri varuhu človekovih pravic Republike Slovenije, pred tem pa dolgoletna direktorica Centra za mlade Domžale. Njen prispevek bo namenjen najpogostejšim problemom in »bolečinam« sodobne odraščajoče mladine.
Dr. Klemen Lah, slovenski literarni zgodovinar, pisec radijskih iger in učitelj. Poučeval je na številnih šolah, deluje tudi kot publicist in gostujoči predavatelj književnosti na Filozofski fakulteti v Zagrebu. V biblioterapevtskem delu (predavanjih, člankih ...) združuje znanje, ki ga je pridobil kot specializant gestalt psihoterapije in profesor književnosti.
Sabina Burkeljca, prof. slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka, šolska knjižničarka na OŠ Rodica, je ena od tistih vzorčnih knjižničark, ki mladim prenašajo strast do branja in knjig ter pri delu uporabljajo spoznanja stroke. Z udeleženci bo delila dolgoletne biblioterapevtske izkušnje.

 

Ob koncu bomo izvedli okroglo mizo s slovenskimi mladinskimi pisatelji. Z njimi bomo govorili o pisanju problemskih romanov, da bodo mladim v bralni užitek in osnova za pogovor ter morda celo v pomoč.
Vodila bo dr. Gaja Kos, udeleženci okrogle mize pa bodo: Janja Vidmar, Igor Karlovšek, Slavko Pregl, Žiga X. Gombač.

 

Vaše cenjene prijave zbiramo do ponedeljka, 16. januarja,
na elektronski naslov festivalmladi.domzale@gmail.com ali na faks (01) 729 31 65.

 

PRIPRAVLJAMO SE NA 7. BRALNICE POD SLAMNIKOM 2017

 

Tudi v tem šolskem letu bo festival potekal kar dva tedna, in sicer od 10. do 24. maja.

Nekateri dogodki bodo potekali že v aprilu ali še prej – s tem se vam želimo prilagajati tudi časovno, saj vemo, da imate proti koncu šolskega leta veliko aktivnosti.

 

Tematika festivala 2017 bodo »bolečine«, ki jih upoveduje mladinska literatura, torej različne bolečine odraščanja, zlorabe, prikritosti ipd., s poudarkom na tem, kako iz ranljivega in zapostavljenega otroka lahko zraste srečen in uspešen človek. Obenem pa se bodo poudarjale stalne vrednote našega festivala, kot so strpnost, sprejemanje drugačnosti, večjezičnost, vključevanje otrok s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših idr.

 

Naš mladinski literarni festival bo tudi v letu 2017 obsegal naslednje dejavnosti:
• ustvarjalci mladinske književnosti bodo v šolah in vrtcih obiskovali mlade bralce, ki se bodo na njihov obisk pripravljali dlje časa;
• prirejale se bodo različne razstave;
• gostili bomo pisatelje iz tujine;
• otroci bodo z različnimi prireditvami gostovali pri vrstnikih iz ranljivih skupin (šole za otroke s posebnimi potrebami) in domovih za starostnike, pa tudi kje drugje;
• razpisali bomo ustvarjalni/literarni natečaj;
• na odprtje festivala bomo povabili učence iz vse Slovenije ter ponovno priredili podpisovanje in fotografiranje z avtorji;
• na izbranih oddaljenih podružničnih šolah bodo ustvarjalci mladinske literature ob obisku vsakemu učencu osebno podarili knjigo;
• v januarju ali februarju bomo organizirali strokovni seminar;
• pripravili pa bomo seveda tudi nekaj novosti.

 

Festivalske dogodke lahko vključite v svoj program dela, mi pa bomo podprli vaše dejavnosti. V zvezi s sodelovanjem se bomo obračali na mentorice, ki so že doslej sodelovale v okviru festivala, lahko pa nam tudi sporočite novo kontaktno osebo. Prve podrobnejše informacije bodo mentorice prejele konec oktobra.

 

Z veseljem pa se oglasimo pri vas, če sodite, da bi se o festivalskih aktivnostih lahko osebno pogovorili, ali če potrebujete kakšne dodatne informacije.

Soorganizatorji bodo Knjižnica Domžale, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter Mestna knjižnica in čitalnica Idrija. 

Razmislite torej, ali boste maja 2017 tudi vi del mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2017! 

V Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah je bila v torek, 8. novembra, uprizorjena predstava Mali modri in mali rumeni, avtorja Lea Lionnija.
Več >>
Zaključek Pravljičnega palčka, projekt družinskega branja, je potekal tudi v Knjižnici Daneta Zajca v Moravčah, enoti Knjižnice Domžale...
Več >>
Uporabniki VDC Tolmin so 24. maja medkulturno razumevanje in sprejemanje različnosti izrazili skozi tehniko risanja stripov.
Več >>
5. a razred OŠ Solkan je obiskal stanovalce Doma upokojencev NOva Gorica in jim pripravil pester program
Več >>
Več dogodkov >>