Spreminjanje navad: Majhne spremembe - veliki rezultati

Kako spreminjati svoje navade in zakaj začeti pri malih spremembah, ki lahko prinesejo velike rezultate? O tem so se ob izidu knjige Atomske navade pogovarjali z Boštjanom Gorencem - Pižamo in nevrologinjo doc. dr. Tino Bregant.
Pogovor je vodila Cveta Zalokar.