O festivalu

 Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom je bil prvič organiziran leta 2011 kot prvi tovrstni festival v Sloveniji. S festivalom povezujemo in nadgrajujemo prizadevanja za motiviranje za branje in dejavnike na področju promocije branja; bralca nagovarjamo intimno po njegovi meri, obenem pa javno promoviramo branje, predvsem branje v prostem času; razmišljamo globalno in delujemo lokalno, literaturo pa povezujemo s strpnostjo in medgeneracijskim povezovanjem.

Cilji festivala so:

 • motivacija za branje, predvsem izvirne slovenske mladinske književnosti,
 • spodbujanje dejavnosti ob branju, poustvarjalnost in drugih motivacijskih oblik,
 • spoznavanje oz. srečanje z vrhunskimi ustvarjalci mladinske književnosti,
 • dodatno spodbujanje in izobraževanje mentorjev branja,
 • promocija branja v javnosti,
 • povezovanje različnih prizadevanj na področju branja, podpora temu, kar se že izvaja na področju branja in knjige,
 • medgeneracijsko povezovanje in povezovanje različnih dejavnikov v določenem okolju.

Kaj vse se dogaja v okviru festivala?

 • večmesečne priprave na obisk avtorjev;
 • literarni natečaj učence spodbuja k pisnemu izražanju;
 • razstava literarnih in likovnih del, ki nastajajo po knjižnih predlogah ali v zvezi z literarnim ustvarjanjem;
 • medgeneracijsko povezovanje;
 • bralno prostovoljstvo;
 • obiski vrhunskih tujih literarnih ustvarjalcev;
 • javna branja različnih ciljnih skupin in druge poustvarjalne dejavnosti.


Kontakt: festivalmladi.domzale@gmail.com

 

____________
Logotip festivala - osnovni, alternativni.