USTVARJALNI NATEČAJ: KNJIGA – MOJA IZBIRA!

 

V sklopu štirinajstega mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2024 razpisujemo ustvarjalni natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi bralci in bralke!

Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom letos poteka med marcem in majem 2024 pod naslovom Knjiga – moja izbira! Po kakšnem ključu pa ti izbiraš knjige? So zares tvoja izbira? Tudi letos bomo veseli vaših prispevkov – ustvarjalni natečaj je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

 

Rok za oddajo del: 8. maj 2024

Letos podaljševanja roka za oddajo del ne bo.


Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Napiši prispevek z naslovom: »Teh knjig pa res ne maram brati.« Pojasni, katerih knjig ne maraš brati in zakaj.
 • Napiši pismo svojemu najljubšemu pisatelju/pisateljici/ilustratorju/ilustratorki in mu/ji svetuj, o čem naj napiše/nariše naslednje delo in zakaj.
 • Napiši pesem ali kratko zgodbo o svetu brez knjig.
 • Napiši pesem ali kratko zgodbo o delu knjižnega urednika.
 • Nadaljuj zgodbo: »V nahrbtnik zložim steklenico vode, sendvič in svojo najljubšo knjigo, oblečem anorak in sedem na kolo.«
 • Napiši kratko zgodbo z naslovom: »Knjiga mi je padla na glavo.«
 • Napiši prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

Likovni natečaj

Vabimo te, da:

 • ilustriraš odlomek svoje najljubše knjige;
 • ilustriraš odlomek iz katerekoli knjige pisateljice Anne Woltz;
 • upodobiš svoj likovni pogled na to, kako nastane knjiga;
 • narišeš in napišeš kratek strip o svetu brez knjig.

Video natečaj

 • Posnemi video napovednik (book trailer) za svojo najljubšo knjigo. Video naj bo v ležečem formatu, dolg naj bo največ 120 sekund in ne krajši od 30 sekund. Komisija bo ocenjevala tako vsebinsko kot tehnično izvedbo videa ter kakovost posnetka.

Kategorije nagrajencev:

1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
4. nagrada za najboljše delo o slamniku.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. naslov izdelka (če se izdelek nanaša na konkreten knjižni naslov, pa še naslov in avtorja knjige)
5. ime in priimek mentorice/mentorja.


Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela in video prispevke lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tina Bilban (pisateljica, urednica, strokovnjakinja za mladinsko književnost), Ivan Mitrevski (ilustrator), Katja Lamberšek (Knjižnica Domžale) in Špela Habulin (Miš založba), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Zmagovalci bodo nagrajeni na festivalski zaključni prireditvi, ki bo 24. maja 2024 ob 10.00 v KD Franceta Bernika v Domžalah, kjer bo nastopila tudi nizozemska pisateljica Anna Woltz.

Dodatne informacije: festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com

 

 

 

Napovedujemo že 14. festival

Bralnice pod slamnikom!

 

Vabimo vas k sodelovanju na štirinajstih Bralnicah pod slamnikom 2024, ki bodo potekale med marcem in majem 2024. Z razširjenim obdobjem trajanja festivala se vam želimo prilagoditi tudi časovno, saj vemo, da imate proti koncu šolskega leta veliko aktivnosti.

 

Naslov festivala 2024 je KNJIGA – MOJA IZBIRA!
Govorili bomo o tem, koliko kratkočasnih dejavnosti se nam v današnjem času ponuja na vsakem koraku in zakaj potem zmedeni begamo od ene do druge, dokler se seveda spet ne pojavi nekaj novega. Je v današnjem času sploh še prostor za nekaj tako »staromodnega« kot je knjiga? In zakaj bi sploh brali tiskane knjige, če lahko beremo z zaslonov? Nam branje lahko ponudi kaj, česar nam nobena druga dejavnost ne more? V to razpravo bomo vključili tako mlade kot strokovnjake s področja, predvsem pa si želimo dati glas mladim, naj nam oni povedo, kaj si želijo brati in kaj pri branju morda pogrešajo.
Obenem bomo poudarjali stalne vrednote našega festivala, kot so strpnost, sprejemanje drugačnosti, večjezičnost, vključevanje otrok s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših idr.

Festivalske dogodke lahko vključite v svoj program dela, mi pa bomo podprli vaše dejavnosti. Kot zelo dobra praksa se je v preteklosti pri nekaterih šolah izkazala vključitev festivalskih aktivnosti v program le pri enem od izbranih razredov ali pa le pri eni starostni skupini (denimo vseh četrtih razredih). Odločitev je seveda vaša, prilagodite jo svojim potrebam in željam.

 

V letu 2024 bomo razširili strokovni program, zato pričakujte nekoliko več predavanj na strokovnem srečanju, ki bo v soboto, 9. marca 2024 v Knjižnici Domžale.

 

Letošnji ustvarjalni natečaj bo odprt od 11. marca 2024 do 8. maja 2024. V začetku marca lahko pričakujete natančnejša navodila za mentorice in mentorje natečaja. Komisija bo pregledala prispevke in najboljše nagradila. Podelitev nagrad bo potekala na zaključni prireditvi festivala.

 

Zaključna prireditev festivala Bralnice pod slamnikom 2024 bo v petek, 24. maja 2024, dopoldne, v Kulturnem domu Franceta Bernika v Domžalah. Pripravljamo zanimivo prireditev, kjer bomo gostili priljubljeno nizozemsko pisateljico Anno Woltz. Že zdaj vabimo šolske skupine, mentorice in mentorje, da se nam na prireditvi pridružite, da se skupaj poveselimo in podružimo. Prijave zbiramo do 15. maja 2024 na elektronskem naslovu: festivalmladi.domzale@gmail.com. Število mest v dvorani je omejeno.


Vabimo vas, da v svoje programe vključite festivalske dogodke, veseli bomo tudi vaših predlogov za sodelovanje v zgoraj naštetih dejavnostih. V zvezi s sodelovanjem se bomo obračali na mentorice, ki so že doslej sodelovale v okviru festivala, lahko pa nam sporočite tudi novo kontaktno osebo. Z veseljem pa se oglasimo pri vas, če menite, da bi se o festivalskih aktivnostih lažje pogovorili osebno, ali če potrebujete kakšne dodatne informacije.

 

Prijazen pozdrav!

Ekipa festivala

 

Znani so zmagovalci ustvarjalnega natečaja Ljubezen, veselje, žalost, jeza – vse to je v meni!

 

Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 173 prispevkov, od tega 118 literarnih del, 49 likovnih izdelkov in 6 video prispevkov. Prispevke so poslali iz 42 različnih šol.

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali promotorka branja Tilka Jamnik, ilustrator Ivan Mitrevski, Stanka Zanoškar iz Knjižnice Domžale ter Špela Habulin kot predstavnica Miš založbe.

 

Najboljši prispevki 2. triletja:


Ana Klanjšček: Jeza
5. r, OŠ Šempas
mentorica Janja Černuta
literarni prispevek


Inaja Dizdarević: Malo dekle Nika
5. r, OŠ Marije Vere Kamnik
mentorica Katarina Podkrižnik Smagaj
literarni prispevek


Ema Ruter: Kako nam lahko branje knjig pomaga, ko smo žalostni
4. r., OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
mentorica Mojca Ruter
literarni prispevek


Najboljši prispevki 3. triletja:


Arandjela Horvat: Moja tedenska čustva
7. r, OŠ Kidričevo
mentorica Sonja Lenarčič
literarni prispevek


Učenke in učenec iz OŠ Litija za likovna dela – reliefe:
- Jan Cafuta: To je to!
- Kiara Maček Hribar: A res?
- Bianca Bučar: Hi, hi, hi
- Taja Povše: Kaaaj?
7. r, OŠ Litija
mentorica Petra Prosen
likovni prispevki


Neja Cimperman: Bombažni sneg
9. r, OŠ Milana Šuštaršiča
mentorica Katja Zver
literarni prispevek


Najboljše delo o slamniku:


Rok Lavrič: Janko in gozdne živali
9. r, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč
mentorica Mojca Novak
literarni prispevek


Najboljši prispevki srednje šole:

 

Eva Nemanič: Slow, quick, quick
3. letnik, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
mentorica Marija Nemanič
literarni prispevek


Rebeka Slak: Dnevnik čustev
4. letnik, Gimnazija Novo mesto
mentorica Suzana Krvavica
literarni prispevek


Iza Bradač: Izliv nesreče
2. letnik, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola
mentorica Aleksandra Matjašič
likovni prispevek

 

Zmagovalkam in zmagovalcem natečaja ter njihovim mentoricam in mentorjem iskreno čestitamo! Vsem drugim pa se toplo zahvaljujemo za izkazan trud.
Nagrade in priznanja bomo nagrajencem in nagrajenkam podelili na zaključni prireditvi letošnjega festivala, v petek, 26. maja 2023 ob 13.00 v sklopu Dneva za mlade parku Martina Krpana v Domžalah (Kopališka cesta). V primeru dežja bo prireditev v bližnji Knjižnici Domžale, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Vsem še enkrat velika hvala za sodelovanje in prisrčno vabljeni na zaključno prireditev,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

 

 

USTVARJALNI NATEČAJ: LJUBEZEN, VESELJE, ŽALOST, JEZA – VSE TO JE V MENI!

 

V sklopu trinajstega mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2023 razpisujemo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom letos poteka med marcem in majem 2023. Osrednja tema letošnjega festivala so čustva v literaturi za otroke in mladino, zato tudi ustvarjalni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

 

Rok za oddajo del: 9. maj 2023

Letos podaljševanja roka za oddajo del ne bo. Literarni natečaj


Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Ali ti je branje knjig v oporo v težavnih trenutkih? Kako nam lahko branje knjig pomaga, ko smo jezni/žalostni/veseli/zaljubljeni?
 • Ali ti branje knjig pomaga pri razumevanju lastnih čustev in čustev drugih? Katere knjige vzameš v roke, ko si žalosten/zaljubljen/jezen/vesel?
 • Ali ljubezen/žalost/jeza/veselje v tebi prebudijo ustvarjalni navdih in kako?
 • V kratkem literarnem prispevku predstavi posebno (lahko jezno/zaljubljeno/žalostno …) čustveno stanje glavnega junaka/junakinje.
 • Napiši pesem o ljubezni/žalosti/jezi/veselju/poljubnem čustvu.
 • Spomni se, kdaj si bil vesel, jezen, žalosten, zaljubljen in opiši, zakaj si se tako počutil. To lahko zapišeš tudi v obliki pesmi ali kratke zgodbe.
 • Katera čustva je v tebi vzbudilo obdobje karantene in kaj ti je bilo v pomoč v težavnem obdobju?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.


Likovni natečaj


Vabimo te, da:

 • ilustriraš odlomek svoje najljubše knjige;
 • ilustriraš odlomek iz knjige, ki ti je blizu in obravnava posamezno čustvo literarnega junaka;
 • upodobiš svoj likovni pogled na eno izmed čustev iz naslova natečaja;
 • narišeš in napišeš kratek strip, ki obravnava posebno čustveno stanje glavnega junaka (na primer: tremo pred simpatijo, strah pred govornim nastopom, vzhičenost ob zmagi najljubšega kluba …).


Video natečaj

 • Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.


Kategorije nagrajencev:
1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
4. nagrada za najboljše delo o slamniku.


Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. naslov izdelka
5. ime in priimek mentorice/mentorja.


Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela in video prispevke lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:


Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale), Ivan Mitrevski (ilustrator) in Špela Habulin (predstavnica Miš založbe), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v maju 2023, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

 

 

Vabilo na strokovno srečanje:

LJUBEZEN, VESELJE, ŽALOST, JEZA – VSE TO JE V MENI!

Torek, 21. marec 2023, med 16.00 in 20.15,
Knjižnica Domžale in spletni prenos preko YouTube Live

 

S tradicionalnim strokovnim srečanjem pričenjamo 13. mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom z naslovom Ljubezen, veselje, žalost, jeza – vse to je v meni! Letošnji festival in s tem tudi strokovno srečanje posvečamo čustvom, ki so v nas in o katerih beremo v knjigah.

Tematika:
Letošnje predavateljice in predavatelj nam bodo predstavili nabor knjig, s katerimi se lahko z bralkami in bralci pogovarjamo o čustvih, kako čustva v knjigah prepoznati, z njihovo pomočjo motivirati za branje in kako razvijati čustveno pismenost. Spregovorili pa bodo tudi, kako lahko knjižna ilustracija poudari različna čustvena stanja knjižnih junakov. Na koncu pa bomo osvetlili še ustvarjalni in uredniški vidik pisanja o čustvih.

Čas dogajanja:
Strokovno srečanje bomo tudi letos izvedli hibridno, v torek, 21. marca 2023, med 16.00 in 20.15. Lahko se ga udeležite v živo, v Knjižnici Domžale, ali pa se nam pridružite v udobju svojega doma in nas spremljate prek spleta s prenosom v živo.
Kotizacije letos ne bo.


Sodelujoči:
• Mag. Tilka Jamnik, strokovnjakinja in promotorka na področju mladinske književnosti in branja, magistra bibliotekarstva, zunanja sodelavka MKL, Pionirske – kompetenčnega centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, članica Bralnega društva Slovenije in podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in podpredsednica Slovenske sekcije IBBY.
• Dr. Barbara Kreš, specialistka in doktorica zakonske in družinske terapije, univerzitetna diplomirana socialna delavka, univerzitetna diplomirana ekonomistka in avtorica več knjižnih spremnih besed se ukvarja z duševnimi težavami, motnjami in boleznimi posameznika in družine, z raziskovanjem v zakonski in družinski terapiji ter z etičnimi, pravnimi in profesionalnimi vidiki dela z družino.
• Dr. Sabina Fras Popović, docentka s področja bibliotekarstva, univerzitetna diplomirana komparativistka, avtorica vrste člankov na temo spodbujanja branja in bralne motivacije ter uresničevalka vrste bralno motivacijskih programov. Raziskovalno se ukvarja s prepletenostjo bralne kulture in kulture vodenja, pomenom strokovne samozavesti pri spodbujanju bralne pismenosti, gradnje bralne kulture ter prenašanju bralno motivacijskih pristopov med različnimi okolji.
• Damijan Stepančič, večkrat nagrajeni ilustrator, stripar in predavatelj na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Posveča se predvsem mladinski knjižni ilustraciji. Zadnje čase se vedno bolj posveča tudi zgodovinskemu stripu, kjer lahko temeljito obdela posamezne teme.
• mag. Nina Mav Hrovat, magistrica profesorica predšolske vzgoje in pisateljica leposlovja za otroke in mladino, predava za starše in strokovne delavce v vrtcih ter se ukvarja s spodbujanjem otrok h kulturnemu udejstvovanju in izražanju.
• Maša Ogrizek, sociologinja kulture in filozofinja, sprva je delovala predvsem kot kritičarka in novinarka, zadnja leta pa zlasti kot mladinska pisateljica. Njena knjiga Lisičja luna je lansko leto prejela nagrado večernica.
• Mateja Gomboc, pisateljica, prevajalka, profesorica in publicistka. Poleg leposlovja za otroke piše tudi za odrasle, ob tem pa je avtorica več učbenikov in delovnih zvezkov za slovenski jezik za srednje šole. Njena knjiga Balada o drevesu je lansko leto prejela nagrado desetnica.
• dr. Tina Bilban, deluje kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka in avtorica. Njeno delo se vseskozi odvija na preseku sodobne znanosti, filozofije in literature.
• dr. Ambrož Kvartič, slovenski etnolog in folklorist, radijski in televizijski napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj in glasbenik.

 

Vaše prijave zbiramo do petka, 17. marca 2023, prek spletnega obrazca: https://forms.gle/opDdCBhdeZkbir4t7. 
Za obisk srečanja v Knjižnici Domžale je število mest omejeno na 45 obiskovalcev.

 

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo!

Ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Festival Bralnice pod slamnikom 2023

 

Spoštovani,

pošiljamo nekaj osnovnih informacij o poteku trinajstega festivala Bralnice pod slamnikom v letu 2023:

 

- Naslov letošnjega festivala je Ljubezen, veselje, žalost, jeza – vse to je v meni! Osrednja tema bodo čustva. V našem knjižnem programu se čustev lotevamo z več vidikov in skozi različne formate knjig: bodisi v mladinskih romanih, bodisi v hudomušnih slikanicah ali ilustriranih knjigah za mlajše bralce, vsebinsko lahkotnejše ali problemsko zahtevno. V različnih obdobjih odraščanja se srečujemo z vrsto čustev, zato se bomo spraševali, ali nam je knjiga v viharnih časih lahko v pomoč, ali nam v ljubezenskih zagatah nudi zatočišče, ali se bo jeza in otroška kljubovalnost lažje sprostila s pomočjo knjig. Za pomoč pri izbiri avtorice, avtorja za obisk šole ali knjižnice, smo v sodelovanju z mag. Tilko Jamnik pripravili priporočilni seznam knjig Miš založbe.

 

- Festival organiziramo s knjižnicami soorganizatorkami Knjižnico Domžale, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Goriško knjižnico Franceta Bevka, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Kosovelovo knjižnico Sežana, Mariborsko knjižico, Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota in Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

 

- Festival bo potekal bo od marca do konca maja 2023.

 

- Festival bomo odprli s strokovnim srečanjem, ki ga bomo posvetili čustvom v zgodbah, kako se o njih pogovarjati in kako mladim pomagati jih prepoznati. Strokovno srečanje bo potekalo predvidoma v drugi polovici meseca marca 2023.

 

- Ustvarjalni natečaj bomo razpisali v začetku marca 2023. Zaključili ga bomo 9. maja 2023.
Prijazen pozdrav,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

Napovedujemo že 13. festival

Bralnice pod slamnikom!

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 načrtujemo naš priljubljeni festival in bomo zelo veseli, če boste sodelovali.


V kratkem se vam oglasimo z več podrobnostmi.

 

 

Znani so zmagovalci in zmagovalke ustvarjalnega natečaja Do konca in naprej!


Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 127 prispevkov, od tega 61 literarnih del, 65 likovnih izdelkov in 1 video prispevek. Prispevke so poslali iz 34 različnih šol.

 

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali promotorka branja Tilka Jamnik, ilustrator Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar iz Knjižnice Domžale.

 

 

Najboljši prispevki 2. triletja:


Frida Bratuš: Pustolovski strip – Muha enodnevnica
6. r, OŠ Prule
mentorica Suzana Stojanović
likovni prispevek


Izak Plahuta Hušič: Mirko naredi mir
4. r, OŠ Marije Vere Kamnik
mentorica Vanja Hočevar
literarni prispevek


Lučka Jeraj: Metulj
6.r., OŠ Rodica
mentorica Alenka Brovč
literarni prispevek

 

 

Najboljši prispevki 3. triletja:


Jakob Maras: Zelenko – Borec za zeleni Planet
7. r, OŠ Center Novo mesto
mentorica Andreja Mervar
literarni prispevek


Hana Brezar: Mogoče sem v prejšnjem življenju živela v 19. stoletju
8. r, OŠ Marije Vere Kamnik
mentorica Vanja Hočevar
literarni prispevek


Julija Jenstrle: Izgubljeni junak
7. r, OŠ Simona Kosa Podbrdo
mentor Mirko Kavčič
likovni prispevek


Anja Kovačič: Eragon
9. r, OŠ Janeza Puharja Kranj Center
mentorica Andreja Molan
likovni prispevek

 

 

Najboljše delo o slamniku:


Hana Zabret: Slamnik v Domžalah
7. r, OŠ Venclja Perka
mentorica Tina Preglau Ostrožnik
literarni prispevek

 

 

Najboljši prispevek posebne kategorije:


Učenci in učenke 6. b razreda iz OŠ Franceta Bevka Tolmin: Si upaš?
mentorica Barbara Štulc
video prispevek


Nagrad v kategoriji srednješolci nismo podelili.


Zmagovalkam in zmagovalcem natečaja ter njihovim mentoricam in mentorjem iskreno čestitamo! Vsem drugim pa se toplo zahvaljujemo za izkazan trud.


Nagrade in priznanja bomo nagrajencem in nagrajenkam podelili na zaključni prireditvi letošnjega festivala, v soboto, 11. junija 2022 ob 16.20 v sklopu Slamnikarskega sejma v Slamnikarskem parku v Domžalah. Dogajanje na prireditvi bo pestro, pripravljamo različne delavnice, branje na prostem, pogovor s pisateljem Tadejem Golobom in še marsikaj drugega. Vabimo vas, da nas obiščete s svojimi družinskimi člani in z nami preživite prijetno popoldne!

 

PROGRAM ZAKLJUČNE PRIREDITVE

 

Vsem še enkrat velika hvala za sodelovanje in prijetno poletje želimo,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom


Ustvarjalni natečaj je del programa festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga sofinancirata Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Občina Domžale.

 

 

 

 

 

PODALJŠUJEMO USTVARJALNI NATEČAJ: DO KONCA IN NAPREJ

 

V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2022 razpisujemo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

Dvanajsti mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom letos poteka med marcem in majem 2022. Osrednja tema letošnjega festivala je pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino, zato tudi ustvarjalni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

Rok za oddajo del: 5. maj 2022 12. maj 2022

 

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Podaj se s svojim junakom/junakinjo na pot in opiši pustolovščino, ki jo doživi.
 • Predstavi svojo največjo pustolovščino v življenju.
 • V katerem zgodovinskem obdobju bi najraje živel in zakaj; kaj pozitivnega/negativnega prinaša v primerjavi s sedanjostjo?
 • Ali vam branje zgodovinskih knjig pomaga pri razumevanju sedanjosti? Katere knjige vzamete v roke, da bi bolje razumeli svet in spremembe, ki se dogajajo? Kaj so po tvojem mnenju prelomni zgodovinski dogodki in ali meniš, da jih živimo danes?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

 

Likovni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da:

 • ilustrirate odlomek svoje najljubše (pustolovske/zgodovinske) knjige;
 • upodobite svoj likovni pogled na poljubno izbrano zgodovinsko obdobje;
 • narišete in napišete kratek pustolovski strip.

 

Video natečaj

 • Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo (pustolovsko/zgodovinsko) knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

 

Kategorije nagrajencev:

1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,

2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
4. nagrada za najboljše delo o slamniku.
Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

1. ime in priimek učenca/učenke,
2. razred,
3. naziv in naslov šole,
4. naslov izdelka
5. ime in priimek mentorice/mentorja.

 

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela in video prispevke lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

 

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije. Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v maju 2022, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

 

Vabilo na strokovno srečanje:

DO KONCA IN NAPREJ:
Čar pustolovskih in zgodovinskih mladinskih knjig

 

Torek, 15. marec 2022
Knjižnica Domžale in spletni prenos preko YouTube Live

 

S strokovnim srečanjem začenjamo 12. mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, z naslovom Do konca in naprej. Osrednja tema letošnjega festivala je pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino. Predavatelji in predavateljice bodo mentorjem branja, učiteljem in profesorjem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približali uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev in bralk s pomočjo knjig o pustolovščinah, zgodovinskih ljudstvih, bitkah in dogodivščinah.

 

Tematika:
Naši predavatelji in predavateljice strokovnega srečanja se bodo temi pustolovske in zgodovinske literature posvetili s teoretičnega in praktičnega vidika. Srečanje bo ponudilo kratek pregled tovrstnega mladinskega branja, razkrilo izzive mentorjev branja in ponudilo nekaj inovativnih rešitev. Na hitro bomo pokukali v zgodovino knjige za otroke in mladino, kako so spremembe vplivale na bralne navade in razmišljali, ali poslušanje lahko nadomesti bralno izkušnjo. Na koncu pa bomo osvetlili še ustvarjalni in uredniški vidik tovrstne literature.

 

Čas dogajanja:
Strokovno srečanje bomo letos izvedli hibridno, v torek, 15. marca 2022, med 16. in 20. uro. Lahko se ga udeležite v živo, v Knjižnici Domžale, ali pa se nam pridružite v udobju svojega doma in nas spremljate prek spleta s prenosom v živo.
Kotizacije letos ne bo.

 


Sodelujoči:
• dr. Dragica Haramija, literarna zgodovinarka, predava na Univerzi v Mariboru (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta), njeno temeljno področje raziskovanja je mladinska književnost: teorija žanrov v mladinski prozi in literarna zgodovina slovenske mladinske književnosti.
• Anita Dernovšek, slovenistka in učiteljica, ki svojo ljubezen do zgodb deli med osnovnošolko mladino, s katero se najraje pogovarja o prebranih zgodbah in išče stičišča, kjer se lahko srečajo sodobni mladi bralec, avtor in zgodba. Je avtorica več didaktičnih gradiv, ki jih je pripravila ob ponatisu knjig za Cankarjevo tekmovanje.
• dr. Miha Kovač, redni profesor s področja bibliotekarstva, magister menedžmenta in diplomirani komparativist, ki se raziskovalno ukvarja s svetovnim knjižnim trgom in knjigo kot medijem.
• Gašper Kvartič, učitelj latinščine in antičnih vsebin na Gimnaziji Škofja Loka in OŠ Milana Šuštaršiča, prevajalec in glasbenik.
• Igor Karlovšek, pisatelj in odvetnik, že več kot tri desetletja piše televizijske in filmske scenarije, radijske igre in romane. V zadnjem času se je zelo uspešno posvetil pustolovskim in zgodovinskim mladinskim knjigam, piše pa tudi o družbeno aktualnih stvareh, saj se kot odvetnik vseskozi srečuje z različnimi družbenimi problemi ter z ljudmi, ki hodijo po robu.
• Sebastijan Pregelj, pisatelj in zgodovinar, ki piše za otroke, mladino in odrasle. Njegove knjige so bile večkrat nominirane za različne nagrade, tudi zunaj naših meja.
• dr. Tina Bilban, deluje kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka in avtorica. Njeno delo se vseskozi odvija na preseku sodobne znanosti, filozofije in literature.
• dr. Ambrož Kvartič, slovenski etnolog in folklorist, radijski in televizijski napovedovalec, novinar, scenarist, mladinski pisatelj in glasbenik.

 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

 

Vaše prijave zbiramo do petka, 11. marca 2022, na spletnem obrazcu.

Za obisk srečanja v Knjižnici Domžale je število mest omejeno na 45 obiskovalcev.

 

V pričakovanju vaše prijave vas lepo pozdravljamo!

Ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Festival Bralnice pod slamnikom 2022


Spoštovani,

pošiljamo nekaj osnovnih informacij o poteku dvanajstega festivala Bralnice pod slamnikom v letu 2022:

 

• Osrednja tema prihodnjega festivala bo pustolovska in zgodovinsko obarvana literatura za otroke in mladino. Naslov festivala bo Do konca in naprej. V festivalskih aktivnostih bomo razmišljali, v čem je čar pustolovskih in zgodovinskih knjig ter kako jih vključiti v šolske vsebine.

 

• Festival organiziramo s knjižnicami soorganizatorkami Knjižnico Domžale, Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, Goriško knjižnico Franceta Bevka, Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Kosovelovo knjižnico Sežana, Mariborsko knjižico, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota.


• Zaradi pandemičnih razmer bomo tudi prihodnji festival izjemoma organizirali v spomladanskem terminu, potekal bo od marca do konca maja 2022.

 

• Festival bomo odprli s strokovnim srečanjem, ki bo posvečeno pustolovskim in zgodovinskim knjigam. Predvidoma ga bomo izpeljali v dveh delih, in sicer 8. in 9. marca 2022.

 

• Ustvarjalni natečaj bomo razpisali v začetku marca 2022. Zaključili ga bomo 5. maja 2022.

 

• Tudi v prihodnje bomo dali velik poudarek festivalskim dnevom v okviru posameznih splošnih knjižnic soorganizatork.

 

 

Prijazen pozdrav,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Napovedujemo že 12. festival

Bralnice pod slamnikom!

 

Tudi v šolskem letu 2021/2022 načrtujemo naš priljubljeni festival in bomo zelo veseli, če boste sodelovali.


V kratkem se vam oglasimo z več podrobnostmi.

 

 

Znani so zmagovalci ustvarjalnega natečaja Ni hec!


Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem drugega in tretjega triletja osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol. Na natečaj je prispelo 151 prispevkov, od tega 68 literarnih del, 70 likovnih izdelkov in 13 video del o najljubših knjigah. Izdelki so prišli iz 30 šol.

 

Prispevke je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali promotorka branja Tilka Jamnik, ilustrator Ivan Mitrevski in Stanka Zanoškar iz Knjižnice Domžale.


Ker se letos žal nismo družili v živo, smo pripravili kratek video z razglasitvijo letošnjih nagrajenk in nagrajencev. Ogledate si ga lahko na povezavi: https://youtu.be/gl78QMPpif0

 

Najboljši prispevki 2. triletja:
Zarja Bricelj: Boleč dotik
6. r, OŠ Trzin
literarni prispevek


Blaž Kranjc: Deček Brin na domačem kolišču
5. r, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
mentorica Nataša Rupnik
likovni prispevek


5. b, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid: kipci iz gline z maskami
Anna Calvet Kurinčič, Mladen Agbaba, Zala Kragelj, Dominik Baloh, Nace Volarič, Žiga Kalčič, Gaja Gregorčič, Gaja Rutar, Nikola Luzar, Žiga Štenkler, Tadej Plesničar, Ana Mašera, Iza Šturm, Tian Vavtar, Miha Razpet, Tinkara Kutin, Mika Kenda, Uroš Uršič
mentorica Petra Škrjanc
likovni prispevki

 

Najboljši prispevki 3. triletja:
Vanja Pugelj: Ljudje in knjige
7. r, OŠ Ob Rinži Kočevje
mentorica Tinkara Hodnik
literarni prispevek


Nace Menart: pandemija
8. r, OŠ Idrija
mentorica Urša Erjavec
likovni prispevek


Neža Gert: Vsi ti nasmehi razreda
8. r, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
mentorica Mateja Nudl
literarni prispevek

 

Najboljši prispevek posebne kategorije:
Mirjam Krevs: Povedke črnovrške planote
6. r, OŠ Črni Vrh
mentorica Mirjam Perez Zelenc
literarni prispevek

 

Nagrad v kategoriji srednješolci in video nismo podelili.


Zmagovalkam in zmagovalcem natečaja ter njihovim mentoricam in mentorjem iskreno čestitamo! Vsem drugim pa se toplo zahvaljujemo za izkazan trud.
Knjižne nagrade bomo poslali po pošti.


Vsem še enkrat velika hvala za sodelovanje in prijetno poletje želimo,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom


Ustvarjalni natečaj je del programa festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga sofinancirata Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Občina Domžale.

 

 

USTVARJALNI NATEČAJ: NI HEC!

V sklopu festivala mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom 2021 razpisujemo natečaj za učence in učenke osnovnih šol ter dijake in dijakinje srednjih šol.

 

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

 

Enajsti festival mladinske literature Bralnice pod slamnikom je zaradi epidemioloških razmer letos prestavljen in bo potekal med marcem in junijem 2021. Posvečen je mladinski problemski literaturi, zato tudi literarno-likovni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

 

Rok za oddajo del: 15. maj 2021

 

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

 • Težavnejši vidiki odraščanja, tegobe v šoli ali doma, kako se z njimi spopadate.
 • Ali vam branje pomaga pri razumevanju problemov? Katere knjige vzamete v roke pri premagovanju težav in preživljanju neprijetnih obdobij?
 • Šolanje in pomanjkanje druženja med epidemijo: kako doživljate današnji čas, kakšne izkušnje imate s šolo na daljavo, kako je epidemija covida-19 zaznamovala vaše življenje in razmišljanje o svetu?
 • Poljubno izbrana tema.
 • Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

Likovni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da:

 • ilustrirate odlomek svoje najljubše knjige;
 • upodobite svoj likovni pogled na čas korone;
 • narišete in napišete kratek strip o vsakodnevnih problemih odraščanja.

Video natečaj

 • Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

Kategorije nagrajencev:

 1. tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
 2. tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
 3. tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
 4. nagrada za najboljše delo o slamniku.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

 

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

 

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

 1. ime in priimek učenca/učenke,
 2. razred,
 3. naziv in naslov šole,
 4. ime in priimek mentorice/mentorja.

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš
založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije.
Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v juniju 2021, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

 

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.

 

 

NISO VSE KNJIGE ZA HEC:
problemska literatura med bralci 

 

Strokovno srečanje, 10. in 11. marec 2021 med 17.00 in 19.00

 

S strokovnim srečanjem se začenja že 11. mladinski festival Bralnice pod slamnikom. Osrednja festivalska tema je problemska literatura za otroke in mladino, naslov festivala pa je temu primeren: Ni hec! Tej tematiki se bodo posvetili tudi naši predavatelji in predavateljice, ki bodo mentorjem branja, učiteljem in profesorjem slovenščine, knjižničarjem in drugim, ki pri delu z mladimi uporabljajo knjige, približali uspešne strokovne prakse motiviranja mladih bralcev.

 

Tematika:
Strokovno srečanje, ki se bo odvilo v dveh delih, bo ponudilo pregled kvalitetnih problemskih romanov in slikanic, ki so na voljo za delo z mladimi, pokukali bomo celo čez mejo in osvetlili trende tovrstnih romanov v tujini. Izpostavili bomo primere dobre prakse pri delu s knjigami med mladimi in na konkretnih primerih pogledali, kako avtorji pri svojem ustvarjanju sploh pristopijo do takšnih tem.

 

Čas dogajanja:
Strokovno srečanje bo letos zaradi posebnih okoliščin potekalo prek spleta. V udobju svojega doma se nam boste lahko pridružili v sredo, 10. in v četrtek, 11. marca 2021, med 17. in 19. uro.
Kotizacije letos ne bo.

 

Sodelujoči:
mag. Tilka Jamnik, strokovnjakinja na področju mladinske književnosti in branja, magistra bibliotekarstva, zunanja sodelavka MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, članica Bralnega društva Slovenije in podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.
dr. Gaja Kos, doktorica s področja literarnih ved, ki se kot znanstvenica in kritičarka ukvarja z otroško in mladinsko književnostjo, urednica in pisateljica.
dr. Katja Wiebe, urednica za vzhodnoevropsko otroško in mladinsko literaturo v največji knjižnici otroške in mladinske literature na svetu – Internationale Jugendbibliothek v Münchnu, ki izbira knjige tudi za zbirko Bele vrane.
dr. Vanesa Matajc, redna profesorica na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, literarna zgodovinarka, ki na fakulteti med drugim predava o literarni teoriji in zgodovini romana.
Boštjan Gorenc – Pižama, prevajalec, pisatelj, stand-up komik je že od malih nog zaljubljen v jezik, ki je tudi skupni imenovalec vsega, s čimer se ukvarja. Pri svojem delu skuša mlade na inovativne načine motivirati k branju.
Maša Ogrizek, sociologinja kulture in filozofinja, sprva je delovala predvsem kot kritičarka in novinarka, zadnja leta pa zlasti kot mladinska pisateljica. Po njeni knjigi Koko Dajsa v mestu nastaja serija kratkih animiranih filmov, po knjigi Gospa s klobukom pa radijska igra.
dr. doc. Cvetka Sokolov, slovenska mladinska pisateljica, pesnica in visokošolska profesorica. V delih za majhne otroke opisuje drobne otroške radosti, pa tudi stiske, strahove in skrbi, ki jih otrok premaguje ob podpori odraslih. V otroških in mladinskih problemskih romanih se posveča temam, ki vznemirjajo in spodbujajo k razmisleku, denimo spolni zlorabi, odnosu med vernimi in nevernimi in nasilju v družini.
Milanka Fabjančič, akademska slikarka in ilustratorka. Ustvarja knjižne ilustracije, snemalne knjige in kostumografske skice, je avtorica dveh animiranih filmov in ima lastno blagovno znamko HA HA.


Vaše prijave zbiramo do srede, 3. marca 2021 na elektronskem naslovu festivalmladi.domzale@gmail.com. Število mest je omejeno.

 

Srečanje bo vodila Maša Ogrizek.

Vabljeni!

 

 

 

Obvestilo glede enajstih Bralnic pod slamnikom

 

Spoštovane, spoštovani,

 

enajste Bralnice pod slamnikom so vse bližje, vendar so časi nepredvidljivi, epidemiološka slika je še vedno slaba. V nadaljevanju smo pripravili kratek oris festivalskega dogajanja, ki pa bo letos malo drugačno, ker ga bomo sproti prilagajali okoliščinam. Glavnina festivalskih dogodkov se bo odvila marca in aprila, močno pa stiskamo pesti, da bomo lahko čim več dogodkov izpeljali v živo.

 

Ogrodje festivala bo podobno kot vsa leta, s sprotnimi dopolnitvami glede na zdravstvene razmere v državi. Začetka festivala žal ne bo zaznamovalo slavnostno odprtje, se bomo pa družili na njegovem simboličnem zaključku v poznem spomladanskem času. Osrednja tema festivala 2021 bo problemska literatura za otroke in mladino. Naslov festivala bo temu primeren: Ni hec! Problemskim temam bo namenjeno tudi strokovno srečanje, ki ga bomo v začetku marca izvedli prek spleta v dveh delih. Ustvarjalno-literarni natečaj bo potekal od 1. marca do 15. maja 2021, zmagovalce bomo razglasili na zaključni slovesnosti.

 

Nenavadnim časom navkljub pripravljamo pester in zanimiv festivalski program in se že veselimo ponovnega snidenja.

 

Prijazen pozdrav,
ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

 

 

Bralnice pod slamnikom 2021

 

Letošnji bogato zasnovan in dobro obiskan jubilejni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom si bomo zapomnili tudi po nenavadni prekinitvi. Epidemija nas je presenetila nekje v ciljni ravnini, zato smo nekatere dogodke odpovedali oz. jih preselili na splet, vsaj eden se bo najverjetneje odvil še avgusta.

 

Kljub nepredvidljivim okoliščinam snujemo prihodnji, že enajsti festival. Po potrebi ga bomo sproti prilagajali razmeram. Knjižnicam soorganizatorkam – Knjižnici Domžale, Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, Kosovelovi knjižnici Sežana in Mariborski knjižici – se pridružujeta še dve: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.

 

Preden pa zajadramo v nov festival, najprej iskrena hvala našim zvestim podpornicam in podpornikom za dolgoletno in aktivno sodelovanje v Bralnicah! Brez vas, vaših idej in prizadevanj festival ne bi bil tako priljubljen in uspešen. Veselimo se tudi sodelovanja v prihodnje.

 

Bralnice pod slamnikom 2021 bodo potekale med 30. 1. in 28. 2. 2021. Festivalske dogodke boste lahko tudi tokrat povezali s slovenskim kulturnim praznikom. Kot vsako leto bo, če ne bo šlo drugače, možno posamezne aktivnosti organizirati tudi zunaj tega časovnega okvirja.

 

Vabljeni torej, da se nam pridružite tudi v enajsti izvedbi festivala.
Kot vsako leto za vas pripravljamo:

 

strokovno srečanje za mentorje branja, knjižničarje (ne le šolske, pač pa tudi splošne) in učitelje;
ustvarjalni/literarni natečaj;
srečanja z ustvarjalci mladinske književnosti, pisatelji in ilustratorji;
slavnostno odprtje festivala z znanimi gosti, na katerega bomo povabili učence iz vse Slovenije;
• razstave, delavnice ter drugi dogodki.

 

Katerim temam se bomo posvetili? Naslov festivala 2021 bo Ni hec!, v sklopu različnih festivalskih aktivnosti pa se bomo posvečali težjim življenjskim preizkušnjam, ki jih spoznavamo tudi prek sodobne izvirne in tuje literature.

 

Predlagamo vam torej, da vključite festivalske dogodke v svoje programe.

 

Kontaktirali bomo mentorice in mentorje, ki so že doslej sodelovali na dogodkih festivala, lahko pa nam sporočite novo kontaktno osebo. Prve podrobnejše informacije bomo pošiljali v septembru.

 

Veselimo se ponovnega sodelovanja in vam želimo prijeten poletni oddih.

 

Zaključek Pravljičnega palčka

 

Knjižnica Domžale vsako leto aprila in maja gosti številne vrtčevske skupine in razrede prvošolcev, ki skozi vse leto sodelujejo v projektu družinskega branja Pravljični palček. Projekt je tesno povezan s festivalom Bralnice pod slamnikom, saj skupaj izvajamo zaključne dogodke, na katerih otroci poslušajo pravljice in se udeležujejo ustvarjalnih delavnic, predvsem pa za svoje bralne dosežke dobijo diplomo ter med drugim knjižno nagrado – letos založba Miš sodelujočim skupinam in vzgojiteljicam/vzgojiteljem podarja slikanico Posluh, jazbec gre!

 

Letos se v knjižnici žal ne bomo družili, zato bomo s sodelujočimi vrtci in šolami izpeljali malo drugačne zaključke. Pripravili smo vam video nagovor in – ja, pravljico! Prisluhnimo pisateljici Nini Mav Hrovat med branjem pravljice Posluh, jazbec gre!, še prej pa poglejmo kratek uvod v vse poletne aktivnosti knjižnice.

 

Video si oglejte na povezavi: http://www.bralnice.si/dogodki/zakljucek-pravljicnega-palcka/

 

Želimo vam lepe zaključne dogodke, hkrati pa vas prosimo, da nam na e-naslov festivalmladi.domzale(at)gmail.com pošljete utrinke, razmišljanja in ustvarjalne odzive s podelitve bralnih priznanj. Veseli jih bomo!

 

Srečno!
Ekipa festivala Bralnice pod slamnikom

Festival Bralnice pod slamnikom se nadaljuje na spletu!

 

Letošnji festival Bralnice pod slamnikom se je ravno prevešal v drugo polovico, ko se je svet zaustavil zaradi pandemije koronavirusa. Veliko dogodkov je za nami, vzdušje na šolah in v knjižnicah pa je bilo – kot vedno! – odlično. Nekaj dogodkov smo morali žal odpovedati, vendar tudi v teh težkih časih ne počivamo. Festival se namreč nadaljuje prek spleta.

 • Saša Pavček je za učenke in učenke že pripravila video branje knjige Rumi in kapitan.
 • Ivan Mitrevski je z učencem Nikšo Perušićem iz Bosne in Hercegovine <a href="www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bralnice.si/www.bral
Letošnje strokovno srečanje z naslovom Knjiga - moja izbira? smo izpeljali pred živo publiko v Knjižnici Domžale. Za osvežitev spomina, vam spodaj dodajamo videe posameznih predavanj.
Več >>
S sobotnim tradicionalnim strokovnim srečanjem v Knjižnici Domžale smo odprli že 14. festival Bralnice pod slamnikom. Letošnje srečanje smo naslovili s Knjiga – moja izbira? in se spraševali o tem, koliko je ob obilici drugih možnih izbir dandanes knjiga sploh še izbira mladih, kakšne so njihove bralne navade ...
Več >>
S tradicionalnim strokovnim srečanjem začenjamo 14. mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, ki smo ga letos poimenovali Knjiga – moja izbira! Festival in s tem tudi strokovno srečanje posvečamo raziskovanju, kaj mlade pritegne k branju, kakšne so njihove bralne navade in ali je knjiga sploh še privlačna.
Več >>
Tudi letos v Knjižnici Domžale s festivalom Bralnice pod slamnikom v knjižnico vabimo mlade bralce.
Več >>
Več dogodkov >>