Ustvarjalni natečaj: Ni hec!

Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja, dragi mladi in manj mladi bralci in bralke!

Enajsti festival mladinske literature Bralnice pod slamnikom je zaradi epidemioloških razmer letos prestavljen in bo potekal med marcem in junijem 2021. Posvečen je mladinski problemski literaturi, zato tudi literarno-likovni natečaj namenjamo tej tematiki. Sprejemamo tudi video prispevke, natečaj pa je primeren za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovnih šol ter dijakinje in dijake srednjih šol.

Rok za oddajo del: 15. maj 2021

Literarni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da napišete prispevke o spodnjih temah:

Težavnejši vidiki odraščanja, tegobe v šoli ali doma, kako se z njimi spopadate.
Ali vam branje pomaga pri razumevanju problemov? Katere knjige vzamete v roke pri premagovanju težav in preživljanju neprijetnih obdobij?
Šolanje in pomanjkanje druženja med epidemijo: kako doživljate današnji čas, kakšne izkušnje imate s šolo na daljavo, kako je epidemija covida-19 zaznamovala vaše življenje in razmišljanje o svetu?
Poljubno izbrana tema.
Prispevek o tradicionalni temi festivala, slamniku.

Likovni natečaj

Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da:

ilustrirate odlomek svoje najljubše knjige;
upodobite svoj likovni pogled na čas korone;
narišete in napišete kratek strip o vsakodnevnih problemih odraščanja.

Video natečaj

Bistvo našega festivala je širjenje ljubezni do branja, zato vas vabimo, da izdelate video napovednik (book trailer) za najljubšo knjigo (različne primere najdete na spletu). Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format), naj ne bo daljši od dveh minut.

Kategorije nagrajencev:

tri nagrade za najboljše prispevke 2. triletja OŠ,
tri nagrade za najboljše prispevke 3. triletja OŠ,
tri nagrade za najboljše prispevke srednješolcev,
nagrada za najboljše delo o slamniku.

Komisija ima možnost podeliti še eno (1) do tri (3) nagrade po lastni presoji ne glede na kategorijo, prav tako ima pravico odločiti se, da v kateri od kategorij kakšne nagrade ne podeli, če je v njej premajhno število prispevkov.

Vsak od sodelujočih lahko prijavi največ dva izdelka.

Izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:

ime in priimek učenca/učenke,
razred,
naziv in naslov šole,
ime in priimek mentorice/mentorja.

Dela pošljite na naslov Miš založba, Gorjuša 33, 1233 Dob s pripisom »Za natečaj«. Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti na naslov festivalmladi.domzale@gmail.com s pripisom »Za natečaj«.

Izid natečaja in nagrade:

Komisija, ki jo sestavljajo Tilka Jamnik (promotorka branja v imenu Miš
založbe), Stanka Zanoškar (Knjižnica Domžale) in Ivan Mitrevski (ilustrator), bo pregledala prispevke v vseh kategorijah in izbrala najboljše iz vsake kategorije.

Imena nagrajencev bomo razglasili na zaključni prireditvi festivala v juniju 2021, kamor bodo povabljeni vsi udeleženci natečaja, prejeli pa bodo knjižne nagrade.

Dodatne informacije na festivalmladi.domzale@gmail.com ali info@miszalozba.com.